Volg ons via Twitter en Facebook

Piramide: een verantwoorde keuze
Afdrukken

De tijd dat de kinderopvang zich uitsluitend bezighield met het ‘opvangen’ van kinderen is voorbij. Ouders verwachten terecht veel van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Mede omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen. Dan is het belangrijk om na te denken over de vraag hoe wij dit kunnen waarmaken. Wat is goed voor de ontwikkeling van de allerjongsten? Eigen&Wijzer heeft gekozen voor het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma ‘Piramide’ van Cito.


Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Onafhankelijk uitgevoerd onderzoek aan onder andere Nederlandse universiteiten laat zien dat Piramide een effectieve methode is. Kinderen die vanaf de peuterspeelzaal de Piramide-methode volgen, blijken sterk vooruit te gaan in hun ontwikkeling. Sterker dan de peuters en kleuters in de controlegroepen.
Wilt u inhoudelijk meer weten over Piramide, klik dan hier

 

Voor elk kind

In principe is de Piramide een methode die ondersteund bij het dagelijkse activiteitenaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Daarnaast heeft Piramide een aantal speciale uitwerkingen. Zijn er bijvoorbeeld kinderen in het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal die een achterstand hebben opgelopen of dreigen op te lopen? Dan biedt Piramide uitkomst door middel van tutoring.                                              
De tutoren zijn speciaal getrainde pedagogisch medewerkers. Zij ondersteunen deze kinderen, zowel individueel als in kleine groepen. De begeleiding is preventief en eventueel (indien nodig) behandelend van aard. Bij preventieve tutoring maakt een kind al kennis met het doel van de activiteit voordat deze in de groep aan de orde komt. Het kind krijgt zo voorkennis. Het heeft daardoor meer kans om mee te komen tijdens een project. En werken wij met kinderen die gemakkelijk nieuwe informatie oppikken, graag experimenteren en creatief denken? Dan biedt Piramide voor pientere kinderen hen extra uitdaging en verdieping. Zo is Piramide optimaal toegesneden op alle kinderen variërend van kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen.

Rol van ouders en verzorgers
Piramide betrekt ouders en verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Ouders en verzorgers krijgen nuttige tips die zij kunnen gebruiken om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf wordt gedaan. Op de peuterspeelzalen kunnen ouders en verzorgers geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen.

Wanneer gaan wij van start met Piramide?

De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer die  met Piramide aan de slag gaan, volgen eerst een basistraining. Deze training wordt gegeven door een gecertificeerde Piramide-trainer (Lotty Smienk, pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal/peuteropvang).
In oktober zal de eerste groep pedagogisch medewerkers van start gaan met de eerste introductiemodule. Vervolgens worden enkele pedagogisch medewerkers opgeleid tot tutor door middel van de Verbredings- en Verdiepingsmodule. Voldoet men uiteindelijk aan alle gestelde eisen, dan wordt het Piramide-keurmerk uitgereikt. Daarmee is duidelijk dat de organisatie de kwaliteit biedt die men van Piramide mag verwachten. Ons streven is om alle pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer in 3 jaar op te leiden.

Piramide

Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen zoals lente, feest, wonen, ruimte, herfst, kleur en vorm, kleding, grootte, huis, mensen, eten en drinken en verkeer. Bij die projecten horen thema’s. Bijvoorbeeld bij het project ‘huis’ hoort het thema ‘Hier woon ik’. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een iets hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Bij elk thema zijn er  activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Piramide biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogische medewerkers en de kinderen.

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs.
Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een groot feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Orienteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen.

Oriënteren: Bij de eerste stap richten wij de aandacht van de kinderen op het projectthema. De ruimte wordt ingericht in het thema en we bieden diverse activiteiten in de sfeer van het thema. Deze activiteiten doen een beroep op wat de kinderen al weten van het onderwerp. Wij doen dit allemaal spelenderwijs.

Demonstreren: Bij demonstreren staat het waarnemen centraal. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk zintuigen gebruiken: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Wij werken met concrete voorwerpen die bij het projectthema passen. We zullen de kinderen de samenhang laten zien tussen concrete voorwerpen en allerlei soorten afbeeldingen daarvan. Er wordt hierbij veel gebruik gemaakt van verhalen en prentenboeken rondom het thema.

Verbreden: Bij verbreden wordt er meer afstand genomen van het hier en nu dan bij demonstreren. Ook bij deze stap geven wij weer heldere, maar andere, en moeilijker voorbeelden. Bij verbreden staat de communicatie centraal. Wij vragen nu ook naar de eigen ervaringen van de kinderen. De kinderen die willen, mogen daar ook iets over vertellen natuurlijk.

Verdiepen: Bij verdiepen speelt het denken een hoofdrol. De kinderen leren kleine problemen op te lossen, bijvoorbeeld via raadsels. Ze kunnen nu dat wat ze geleerd hebben bij de eerdere stappen op eigen wijze toepassen in nieuwe situaties. Zij switchen hier regelmatig van het ene zintuig naar het andere: van kijken naar luisteren (we bekijken met een groep peuters een plaat van een jongetje in de regenbui en vragen: Wat zou hij horen als hij in de regen staat?)  De kinderen nemen zo stapje voor stapje steeds meer afstand. We laten op een speelse manier de kinderen nadenken over hun eigen handelen. Baby’s en dreumesen zijn hier natuurlijk nog niet aan toe.

Met deze opbouw wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
-    Persoonlijkheidsontwikkeling
-    Sociaal-emotionele ontwikkeling
-    Kunstzinnige ontwikkeling
-    Ontwikkeling van de waarneming
-    Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
-    Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
-    Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

 

Overige artikelen in deze NieuwsWijzer