vergoeding kinderopvang SVB

Toelichting compensatie eigen bijdrage

Nu in navolging van het de dagopvang en peuteropvang ook alle BSO’s weer volledig zijn geopend is er een einde gekomen de compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Wij hebben u hier door de corona periode heen regelmatig over geïnformeerd, toch blijft het voor veel ouders onduidelijk of, wanneer en van wie ze…