Beste ouder(s)/verzorger(s)

Tijdens de persconferentie dinsdagavond 25 januari zijn meerdere versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt, die ons allemaal weer wat meer ruimte geven. Ontzettend fijn! Wij informeren u over de versoepelingen die van toepassing zijn voor de opvang van uw kind(eren).

Geen quarantaine meer voor kinderen

Kinderen tot en met 13 jaar hoeven niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon als zij zelf geen klachten hebben. 

Wanneer (zelf)testen?

  • Als uw kind (0-13 jaar) verkoudheidsklachten heeft in combinatie met andere corona gerelateerde klachten (hoofdpijn, reuk-/smaakverlies, koorts, benauwdheid, etc). Test uw kind dagelijks, zolang de klachten aanhouden. Bij een negatieve testuitslag is uw kind welkom bij de opvang. Wilt u uw kind niet testen dan blijft uw kind thuis totdat de klachten over zijn. 
  • Als uw kind (4-13 jaar) milde verkoudheidsklachten heeft dan test u uw kind dagelijks, zolang de klachten aanhouden. Bij een negatieve testuitslag is uw kind welkom bij de opvang. Wilt of kunt u uw kind niet testen dan blijft uw kind thuis totdat de klachten over zijn. Kinderen (0-4 jaar) mogen met milde verkoudheidsklachten zonder test naar opvang, mits zij in de 5 dagen ervoor geen contact hebben gehad met een besmet persoon. 
  • Als uw kind (0-13 jaar) in contact geweest is met een besmet persoon houdt u de gezondheid van uw kind extra goed in de gaten. Als zich klachten ontwikkelen blijft uw kind thuis en doet u dagelijks een zelftest tot de klachten over zijn. Bij een negatieve zelftest is uw kind welkom bij de opvang. Voor deze kinderen geldt tevens het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, ook wanneer uw kind geen klachten heeft. 

Bij een positieve zelftest gaat uw kind in quarantaine en maakt u een test afspraak bij GGD: 0800-1202. 

De beslisboom neusverkoudheid wordt naar verwachting binnen enkele dagen aangepast naar de nieuwe richtlijnen. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is plaatsen wij deze op de website. https://www.eigen-en-wijzer.nl/corona-update-beslisboom-neusverkouden/

Continuïteit in onderwijs en opvang

Met het versoepelen van de quarantaine regels kunnen we de kinderen hopelijk meer continuïteit in onderwijs en opvang bieden. Wanneer kinderen of medewerkers echter zelf COVID-19 oplopen, moeten zij wel thuis blijven, met mogelijk alsnog het sluiten van een groep tot gevolg vanwege personeelstekort. Wij doen ons uiterste best om dat te voorkomen (medewerkers vallen voor elkaar in of werken extra uren en we maken gebruik van invalkrachten). U kunt hier uw steentje hieraan bijdragen door de test adviezen en de geldende COVID-19 richtlijnen (1,5 meter afstand houden van elkaar (volwassenen), regelmatig handen wassen, niezen in de mouw, 1 ouder brengt/haalt het kind, etc) zo goed mogelijk op te volgen. Samen zorgen wij er zo voor dat kinderen, medewerkers en ouders zo goed mogelijk worden beschermd. 

Bij onze opvanglocaties nemen wij nog altijd aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het algemeen COVID-19 protocol wordt op korte termijn aangepast aan de gewijzigde quarantaine regels. Leest u dit protocol en het locatie specifieke COVID-19 protocol van de opvanglocatie van uw kind goed door, zodat op de hoogte bent van alle COVID-19 richtlijnen: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/

Berichtgeving

In de afgelopen weken hebben wij u bij iedere COVID-19 besmetting van een kind en of medewerker per mailing en per bericht in de Eigen&Wijzer OuderApp geïnformeerd, conform de richtlijnen van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige ouders als gevolg hiervan, meerdere mailings per week van ons hebben ontvangen. Nu het testen bij klachten het algemene advies is geworden ontvangt u bij een besmetting enkel nog een kort bericht in de Eigen&Wijzer OuderApp waarin wij de besmetting aangeven en u vragen alert te zijn op klachten bij uw kind. 

Heeft u naar aanleiding van het bericht vragen of zorgen, dan kunt u dit direct aangeven in een reactie op het bericht (maakt u nog geen gebruik van de Eigen&Wijzer OuderApp, vraag dan een login aan via ouderapp@eigenenwijzer.nl). 

Met vriendelijke groet,

Janine Gerritsen en Mirjam Companjen

Directie Eigen&Wijzer