Aan de slag als gastouder/nanny

Als gastouder biedt u kinderopvang in uw eigen huis of in het huis van het betreffende gezin. U verzorgt en begeleidt kinderen van 0 tot 13 jaar.

Als gastouder ervaart u vele voordelen

 • U maakt zelf de keuze voor opvang in eigen huis of opvang bij de gastkinderen thuis.
 • U kunt de zorg voor eigen kinderen combineren met de opvang van de gastkinderen.
 • U kunt zelf de tijdstippen bepalen waarop kinderen kunnen worden opvangen.
 • Het gastouderbureau brengt u in contact met nieuwe ouders.
 • U werkt zelfstandig, maar kunt altijd terugvallen op de medewerking en ondersteuning van het gastouderbureau.
 • Het gastouderbureau biedt bijscholingsprogramma’s en geeft u informatie over actuele zaken rond de gastouderopvang.
 • Tijdens thema-avonden en cursussen komt u in contact met andere gastouders.
 • Met specifieke opvoedvragen kunt u terecht bij de pedagogisch adviseur van het gastouderbureau.

Selectieprocedure gastouder/nanny

Professionaliteit in opvang staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hanteren dan ook zeer kritische aspecten bij het selecteren van gastouders en nannies. De gastouder/nanny moet voldoen aan de (opleidings)eisen zoals gesteld door het ministerie van OCW.

 • De gastouder/nanny is dol op kinderen, verzorgend en liefdevol van aard;
 • De gastouder/nanny is minimaal in het bezit van een diploma ‘MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn’, een daaraan gelijkgesteld diploma of het certificaat ‘Goed gastouderschap’;
 • De gastouder/nanny is in het bezit van een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen of bereidt deze te halen;
 • De gastouder/nanny is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook gezinsleden/ huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een VOG;
 • De gastouder/nanny is 18 jaar of ouder
 • De gastouder/nanny woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die worden opgevangen;
 • Het huis waar de opvang plaats vindt wordt getoetst aan de landelijk vastgestelde eisen van veiligheid en hygiëne;
 • De gastouder/nanny is bekend met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • De gastouder/nanny is betrokken, deskundig en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen;
 • De gastouder/nanny volgt de cursussen en themabijeenkomsten, die met regelmaat door het gastouderbureau aangeboden worden.