Logopedie Vechtstreek

Sinds Eigen&Wijzer kinderopvang biedt in Maarssen hebben we een prettig contact met Logopedie Vechtstreek. Zij hebben een ouderavond voor ons verzorgd over de spraak/taalontwikkeling van kinderen en wij kunnen hen altijd benaderen bij een vraag op het gebied van logopedie.

Onlangs zijn zij tevens een praktijk gestart in Loosdrecht en hebben we onze samenwerking geïntensiveerd waardoor zij ons nog beter kunnen ondersteunen bij vragen over de taal/spraakontwikkeling van een kind. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers door hen begeleid om de communicatie en goede eet- drink- en mondgewoonten van kinderen te stimuleren.

Wanneer ga je naar logopedie?

Logopedie richt zich op verschillende gebieden, gericht op de communicatie en eten en drinken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken taal wordt behandeld door de logopedist. Er zijn een aantal behandelgebieden te onderscheiden, namelijk;

  • spraak
  • taal
  • stem en adem
  • eten & drinken en afwijkende mondgewoonten
  • gehoor en luisteren
  • algemene communicatie