Anders! Maar hoe?: training in sociale vaardigheden

In samenwerking met Anders! Maar hoe? biedt Eigen&Wijzer weerbaarheidstrainingen aan op onze BSO locaties.

We vinden het belangrijk dat kinderen stevig in hun schoenen leren staan. In de dagelijkse praktijk ondersteunen de pedagogisch medewerkers de kinderen in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden en het omgaan met emoties.

Toch zien we steeds meer kinderen waarbij extra ondersteuning gewenst is. In samenwerking met Anders! Maar hoe? worden er op de BSO’s van Eigen&Wijzer lessen aangeboden die in het teken staan van zelfvertrouwen, een positief zelfbeelden en het leren praten over emoties. We werken met veel verschillende spellen, toneelvormen en materialen. Er wordt er ook aandacht besteed aan samenwerken en communiceren. Samen creatieve opdracht maken, samen koken en samen terugkijken naar filmopnames die we samen gemaakt hebben, allemaal voorbeelden van oefeningen waaraan we werken. De kernwoorden voor de trainingen zijn: samen, verbinding, uniek en verrassing.