kinderopvang11 mei

Start opvang 11 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s), De afgelopen dagen zijn we intensief in overleg geweest met onze samenwerkende scholen en hebben we plannen gemaakt voor de start van alle vormen van opvang vanaf 11 mei 2020. In de komende dagen neemt een pedagogisch medewerker, de mentor van uw kind, contact met u op om samen met u de behoefte…

LKK 2019 kwaliteit kinderopvang goed

LKK 2019 rapport Kwaliteit Kinderopvang

‘Het gaat goed met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland, ondanks de stijgende vraag naar opvang en het personeelstekort.’ Dit blijkt uit de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Jaarlijks meet dit consortium de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. Het rapport presenteert de resultaten van…

BK, Boink, BMK, corona

Brief brancheorganisaties

Brief Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Lees later gepubliceerde informatie over de compensatieregeling op onze corona pagina Beste ouder(s), verzorger(s), Namens de samenwerkende organisatie Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang mailen we u deze brief . https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisis         Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang.…

corona kinderopvang

Voorwaarden noodopvang

Een van de veel gestelde vraag is wanneer u gebruik mag maken van de noodopvang. Belangrijk is dat u zich realiseert waarom de Overheid de maatregel heeft genomen om het onderwijs en kinderopvang te sluiten. Een grote versie van Wanneer mag u gebruik maken van noodopvang? vindt u op onze website. Als u in aanmerking…

bso maarssen tweesprong wereldkidz

BSO voor WereldKidz Tweesprong Duivenkamp

Sinds zomer 2019 biedt Eigen&Wijzer buitenschoolse opvang bij WereldKidz Tweespong Fazantenkamp. We gaan de BSO nu ook aan bieden aan de kinderen/ouders van WereldKidz Tweesprong Duivenkamp! Wist u dat … de BSO al bestaat uit een gezellig groepje met enthousiaste kinderen? … op deze plek met onderwijs & opvang wordt samengewerkt door de medewerkers (pedagogisch…

TSOPro

TSOPro ondersteunt geen IE

Belangrijke informatie over het gebruik van TSOPro Indien u gebruik maakt van onze tussenschoolse opvang bij een basisschool in Loosdrecht of Maarssen dan maakt u gebruik van TSOPro om uw kind(eren) aan te melden. In het kader van de AVG en het beschermen van gegevens en uw privacy, wordt het gebruik van Internet Explorer afgeraden.…