Geluidshow 0+

Wat heeft u nodig?
Verschillende speelgoed die geluid maken

Uw baby (dreumes) vindt verschillende geluiden erg interessant. Door verschillende geluiden te laten horen en te laten zien wat het geluid maakt, kan uw baby het verband leggen tussen een geluid en de geluidsbron.

Verzamel verschillende objecten, zoals een rammelaar, een speeltje met piepjes erin, een krakend papiertje of knisperboekje. Ga naast uw baby zitten. Laat de geluiden een voor een horen, terwijl u laat zien welk object het geluid maakt.

Leg de ‘geluidsveroorzaker’ vervolgens in de handen of leg het naast uw baby neer terwijl deze op zijn/haar buik ligt, zodat uw baby zelf het geluid kan
maken.

Veel plezier!

Ontwikkelingsaspecten
Goed voor: oorzaak en gevolg, gehoor.