LET OP: het snottebellenbeleid is aangepast. Lees dit beleid om op de hoogte te zijn over wanneer uw kind naar de opvang mag komen en wanneer niet.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dinsdag 2 februari 2021 heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari 2021 de basisscholen, de kinderdagopvang 0-4 jarigen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. Op de site van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de besluitvorming.

Dagopvang, peuteropvang, peuterspeelzaal

Vanaf maandag 8 februari 2021 is uw kind weer van harte welkom bij de opvang. De noodopvang wordt hiermee beëindigd. Indien u na 8 februari 2021 toch nog behoefte heeft aan extra opvang dan kunt u dit via de Ouderapp aanvragen, waarbij de extra kosten in rekening worden gebracht.

Buitenschoolse opvang

De voor schoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) blijven gesloten. De VSO en BSO blijven wel noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De vermenging van kinderen van verschillende scholen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Indien wij hiervoor aanvullende maatregelen moeten nemen wordt u hier persoonlijk over geïnformeerd. De richtlijnen voor noodopvang, de VSO/BSO noodopvang locaties en het aanvragen van noodopvang blijven gelijk en kunt u vinden op onze website: www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus.

Belangrijke aanvulling op de richtlijnen

Vanuit het kabinet is er een belangrijke aanvulling op de richtlijnen:

  • Kinderen en pedagogisch medewerkers blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft (of positief is getest op het coronavirus)
  • Indien uw kind verkouden is volgt u de beslisboom neusverkoudheid. Kinderen mogen bij een neusverkoudheid gewoon naar de opvang komen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts.
  • Als een kind of pedagogisch medewerker positief is getest gaat de groep in quarantaine. Indien deze situatie zich voordoet biedt de GGD ondersteuning in de berichtgeving naar u als ouder.
  • Het dringende advies is uitgesproken dat ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) ook buiten een mondneuskapje dragen en 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen. Wij verzoeken u vriendelijk dit advies te volgen.

Tevens verzoeken wij u om de algemene COVID-19 richtlijnen en de locatie specifieke richtlijnen van de opvanglocatie van uw kind(eren) te lezen, voor maandag 8 februari 2021. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.

www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus.

Compensatie eigen bijdrage

De regeling waarmee de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders wordt vergoed, wordt met de opening vanaf 8 februari 2021 beëindigd, met uitzondering van de buitenschoolse opvang.

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze VSO/BSO-noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. Wij helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer

Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl.

Wij zijn blij dat wij uw kind(eren) weer mogen opvangen vanaf maandag 8 februari 2021 bij de dagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal. Wij hopen dat dit ook op korte termijn gaat gelden voor de BSO. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Mirjam Companjen en Janine Gerritsen

Directie