locatiecoördinator Chantal de Groene - Verhoef

Chantal de Groene-Verhoef

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035

BSO WereldKidz Triangel

Zwanenkamp 1303
3607 NZ Maarssen
LRK: 190162971

Chantal de Groene-Verhoef

Locatiecoördinator
Kantoor: 035-5826035

BSO WereldKidz Triangel

Zwanenkamp 1303
3607 NZ Maarssen
LRK: 190162971
  • Spelend leren na schooltijd

    In een vertrouwde omgeving

  • Ontwikkeling staat centraal

    Ieder kind heeft een eigen mentor

  • Kinderparticipatie

BSO: ma, di en do vanaf sluitingstijd school – 18:30u. Wo en vr gaan open bij voldoende aanmeldingen.

Schoolvakanties (Midden) en studiedagen

BSO: 8:00-18:30u.

Sluitingsdagen 2021
Nieuwjaarsdag (1 januari)
2de Paasdag (5 april)
Koningsdag (27 april)
Hemelvaartsdag (13 mei)
2de Pinksterdag (24 mei)

Locaties sluiten om 17.00 uur
Kerstavond (24 december)
Oudejaarsdag (31 december)

Onderwijs en opvang op één locatie

Waar visie en talentontwikkeling samengaan

Sinds 1 september 2019 verzorgt Eigen&Wijzer speciaal voor de leerlingen van WereldKidz Triangel buitenschoolse opvang. We creëren met elkaar een leuke opvangplek in de school, om te kunnen spelen en ontspannen. We streven naar een nauwe samenwerking gericht op doorgaande lijnen in zowel de pedagogische aanpak als op onze inhoudelijke speerpunten. Zo worden de pedagogisch medewerkers geschoold in Rots & Water en organiseren we uitdagende activiteiten en workshops waarbij talentontwikkeling centraal staat.

Kiest u ervoor uw kind(eren) in te schrijven voor de buitenschoolse opvang op onze eigen school dan kunt u zich als volgt aanmelden.
1. U meldt uw kind(eren) aan bij Eigen & Wijzer via de link: www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijven.
2. Eigen&Wijzer neemt contact met u op om uw wensen met u te bespreken.
3. U ontvangt vervolgens een passende overeenkomst met een kostenoverzicht (bekijk de tarieven voor buitenschoolse opvang in Maarssen).

Onze KlantWijzer is voor u bereikbaar indien u vragen heeft: 035-5826035.

Samenwerking

Openbare basisschool WereldKidz Triangel en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer een samenwerkingsverband aangegaan om kinderen op één locatie onderwijs en opvang te bieden. Een logische stap wanneer we de visie van WereldKidz Triangel: ‘Het ontwikkelen en verbeteren van het leren van onze leerlingen staat steeds centraal. Voorwaarde om tot leren te kunnen komen is dat kinderen zich veilig, serieus genomen en vertrouwd voelen’, naast die van Eigen&Wijzer leggen: ‘Ieder kind is eigen en groeit wijzer. Ieder kind heeft eigen behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien’. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en externe partijen in zorg, sport en welzijn, vormen binnen het IKC een sluitend zorgsysteem.

Buitenschoolse Opvang 4 - 13 jaar

De Eigen&Wijzer pedagogisch medewerkers zetten zich om de kinderen actief te laten ontspannen na schooltijd. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops van externe partijen die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en voor het nuttigen van een lekker (gezonde) snack en drinken.

SAMENWERKING BINNEN HET IKC

De pedagogisch medewerkers zijn samen met de leerkrachten onderdeel van het team van het Integraal Kind Centrum. Wij koesteren de kwaliteiten van onze medewerkers en zetten hen op de juiste wijze in. De pedagogisch medewerkers zijn naast hun normale opleiding vaak ook gediplomeerd in het geven van lessen op een basisschool, gymlessen of het bieden van uitdagende workshops. We zijn trots op ons professionele team en op hun zorg aan kind(eren) en aan elkaar.

VAKANTIEZOTHEID

In de vakanties vinden wij het belangrijk dat kinderen het extra gezellig hebben. Iedere vakantie stellen we een uitdagend VakantieZotheid programma samen. Regelmatig gaan we samen met de andere BSO’s van Eigen&Wijzer in Maarssen. Zo bezoeken wij bijvoorbeeld ’t Natte Laand in Haarzuilens, gaan we klimmen, volgen we een graffiti workshop en maken we een videoclip of theaterstuk.

VASTE GEZICHTEN

Eigen&Wijzer beschikt over een vast team met enthousiaste betrokken pedagogisch medewerkers. Allen zijn gediplomeerd, hebben ervaring en zijn in het bezit van een EHBO-diploma. Onze medewerkers hebben hun eigen kwaliteiten. Zo kunnen ze kinderen begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en hun talenten laten ontdekken in muziek-, toneel-, cultuur- en creatieve lessen.

Kom kennismaken!

Proef de sfeer tijdens een rondleiding of schrijf je direct in