Hoera jongens en meisjes, vanaf maandag 19 april gaat de BSO eindelijk weer volledig open!

Jij bent dan weer van harte welkom op jouw vaste BSO dag(en). Wij staan te springen, te jubelen, te dansen om samen met alle kinderen er weer een knotsgekke tijd van te maken.

Wat heb jij het meest gemist? Wij jullie gezelligheid, de sfeer onder de kinderen en jullie leuke ideeën voor activiteiten!

Voor de vakantie hebben we een super leuk Vakantie-Zotheid programma klaar staan, vol uitdagende activiteiten en als het mogelijk is gaan we er lekker op uit.

Tot volgende week! Yesss.

<< De volgende informatie is alleen voor ouders/verzorgers>>
Beste ouder(s)/Verzorger(s),

Wat zijn wij blij dat wij u kunnen vertellen dat wij vanaf maandag 19 april 2021 alle kinderen weer mogen opvangen bij de BSO. Onze BSO-teams hebben hier echt naar uit gekeken.

Om kinderen en pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en daarmee iedereen om hen heen, bekijken wij de groepsindeling voorafgaand aan de openstelling. Het mixen van kinderen van verschillende scholen en schoolklassen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Indien er praktische wijzingen van toepassingen zijn, informeren wij u hierover via de Eigen&Wijzer OuderApp. Wij nemen zoals altijd alle maatregelen in acht die het RIVM ons aandraagt.

Wij verzoeken u dringend het Eigen&Wijzer COVID-19 plan, het locatie specifieke COVID-19 plan van de opvang locatie(s) van uw kind(eren) en de onderstaande aanvullende richtlijnen goed door te nemen. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden: www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus.

Aanvullende richtlijnen

 • Kinderen van 4 t/m 12 jaar en pedagogisch medewerkers mogen met klachten niet naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Uitgezonderd zijn kinderen die: af en toe hoesten, bekende chronische luchtwegklachten hebben, bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid, negatief zijn getest voor COVID-19. Indien uw kind verkouden is volgt u de beslisboom neusverkoudheid.
 • Kinderen van 0 t/m 12 jaar en pedagogisch medewerkers die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Als de testuitslag negatief is, mogen kinderen naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij er een quarantaine-advies geldt zoals in de volgende situaties:
  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
  • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
  • Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19.
  • Kinderen die terugkomen uit een hoog risicogebied.
 • Als een kind of pedagogisch medewerker positief is getest gaat de groep in quarantaine. Indien deze situatie zich voordoet biedt de GGD ondersteuning in de berichtgeving naar u als ouder.
 • Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten) mag het kind weer naar de opvang na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.
 • Het dringende advies is uitgesproken dat ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) ook buiten een mondneuskapje dragen en 1,5 meter afstand van elkaar in acht nemen. Wij verzoeken u vriendelijk dit advies te volgen.
 • Indien een groep of locatie gesloten moet worden als gevolg van een COVID-19 besmetting, dan ontvangt u de dagen dat wij moeten sluiten als tegoed in de OuderApp. Dit tegoed is een half jaar geldig. Als er vaker sprake is van een quarantaineperiode dan moeten wij bekijken of het mogelijk blijft om deze service te bieden. Wij zijn namelijk gebonden aan maximale groepsgrootte. Indien deze situatie zich voordoet, wordt u geïnformeerd.

Compensatie
Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Belastingdienst/Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief, over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u mogelijk van Eigen&Wijzer een tegemoetkoming. Over de periode 16 december 2020 tot 31 december 2020, hebben wij de tegemoetkoming reeds verrekend op de factuur van maart 2021. Voor eventuele compensatie over de periode vanaf 1 januari 2021, sturen wij u een aparte credit factuur in de maand mei. Deze wordt vervolgens verrekend op de factuur van de maand juni.

 • U komt hiervoor in aanmerking wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).
 • Wanneer u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren), ontvangt u van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief. Wij volgen in deze het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Meivakantie
Gaat u op vakantie in de Meivakantie, meldt u uw kind(eren) dan alstublieft zo snel mogelijk af in de OuderApp. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze personele bezetting hierop af te stemmen. Hartelijk dank!

Bereikbaarheid KlantWijzer

Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur zijn onze KlantWijzer medewerkers bereikbaar voor vragen of wanneer u zorgen heeft. Tel: 035-5826035 en e-mail: planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Wij kijken er naar uit om alle kinderen weer op te vangen en hen een te gekke tijd te bieden buiten schooltijd! Ook zien wij u graag, al is het op 1,5 meter afstand.

Tot volgende week!

Mirjam Companjen en Janine Gerritsen

Directie