Contact met ouders

Om kinderen te begeleiden is het van groot belang een goed contact te hebben met de ouders. Wat vindt een kind leuk of wat juist vervelend, heeft een kind gezondheidsklachten of zit het een bepaalde periode niet lekker in zijn vel. We nemen de tijd voor een goede overdracht. Tweemaal per jaar nodigen we u uit voor een 10-minutengesprek om het welzijn en de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Wij informeren u als ouder via de informatieborden, nieuwsbrieven, kindgesprekken en ouderavonden. De oudercommissie denkt met ons mee over de gang van zaken en nieuwe initiatieven of projecten. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders!

Naast de pedagogisch medewerkers ontmoeten ouders bij de peuterspeelzaal/peuteropvang ook andere ouders. Samen ervaringen uitwisselen kan steun geven bij de opvoeding.