Contact met ouders en begeleiders

Kinderen komen ze met veel verschillende mensen in contact. Naast ouders hebben kinderen te maken met oppas, leerkrachten, pedagogische medewerkers en sport- en activiteitenbegeleiders. Voor kinderen is het belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking en overdracht. Eigen&Wijzer zet zich in om de instanties buiten de thuissituatie organisatorisch en pedagogisch goed op elkaar af te stemmen.

Een goede overdracht

Om kinderen te begeleiden is het van groot belang een goed contact te hebben met de ouders. Wat vindt een kind leuk of wat juist vervelend, heeft een kind gezondheidsklachten of zit het een bepaalde periode niet lekker in zijn vel. We nemen de tijd voor een goede overdracht. Tweemaal per jaar nodigen we u uit voor een 10-minutengesprek om het welzijn en de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Wij informeren u als ouder via de informatieborden, nieuwsbrieven, kindgesprekken en ouderavonden. De oudercommissie denkt met ons mee over de gang van zaken en nieuwe initiatieven of projecten. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders!