Contact met ouders

Voor het welzijn van de kinderen is het van groot belang dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar informeren. Tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) is er over het algemeen ruimte voor een praatje. Voor ons is dit een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast nodigen wij u twee keer per jaar uit voor een 10-minutengesprek. We staan dan extra stil bij het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

Van ieder kind houden wij de ontwikkelingsstappen bij in een eigen map. In deze map verzamelen we foto’s en knutselwerkjes van uw kind. In de map is ook ruimte voor waardevolle anekdotes. U kunt als ouder deze map op elk gewenst moment inzien.

Op het moment dat uw kind het kinderdagverblijf verlaat krijgt u deze map meer naar huis. Voor u en voor uw kind een mooi aandenken aan een waardevolle periode.

20140522--484

Informatie & communicatie

Via onze informatieborden, nieuwsbrieven, 10-minutengesprekken en ouderavonden informeren wij u over actualiteiten Onze oudercommissie denkt met ons mee over de gang van zaken en nieuwe initiatieven of projecten. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders!