Brief KDV/PO/PSZ

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief informeren wij u over de tegemoetkoming van uw eigen bijdrage kinderopvang, aangezien de compensatieregeling is gestopt bij het volledig open gaan van de kinderdagopvang en peuteropvang op maandag 8 februari 2021 (BSO ouders informeren wij na de persconferentie van maandagavond 8 maart 2021).

Alle ouders/verzorgers die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig hebben betaald, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief;

  • Ouders met kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de compensatie eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Naar verwachting zal dit in de maand april plaatsvinden.
  • Ouders zonder kinderopvangtoeslag, die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een tegemoetkoming voor beide sluiting periodes op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen.
  • Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen de compensatie via hun gemeente. Krijgt u niet voor alle uren kinderopvang subsidie en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u voor de uren waarvoor u geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. Eigen&Wijzer compenseert de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan u. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouder met kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang.

Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u mogelijk van Eigen&Wijzer een tegemoetkoming. De periode 16 december 2020 tot 31 december 2020 hebben wij de tegemoetkoming reeds verrekend met de incasso van maart 2021. De periode van 1 januari 2021 tot 8 februari 2021 verwerken wij met de automatische incasso voor de maand april 2021. U ontvangt hiervoor in maart een aparte creditfactuur.

  • U komt hiervoor in aanmerking wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).
  • Wanneer u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren), ontvangt u van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief. Wij volgen in deze het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Extra informatie voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag

Vanaf half april leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgebreide informatie over de compensatieregeling, wat de voorwaarden zijn en hoe de compensatie wordt berekend.

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. U heeft hiervoor een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig. Deze kunt u vanaf half april aanvragen via planning@eigenenwijzer.nl. Binnen 8 weken ontvangt u van de SVB een brief waarin staat of u een vergoeding krijgt of niet. Wanneer u een vergoeding ontvangt bevat de brief tevens informatie over de hoogte en wanneer u het bedrag ontvangt van de SVB.

Brief BSO

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief informeren wij u over de tegemoetkoming van uw eigen bijdrage kinderopvang, ook al mogen bij de BSO helaas alleen noodopvang aanbieden en is daarmee de compensatieregeling voor de BSO nog steeds van kracht.

Alle ouders/verzorgers die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig hebben betaald, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief;

  • Ouders met kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de compensatie eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Voor kinderdagverblijven en peutergroepen zal dit in april plaatsvinden, voor de BSO is dit nog niet bekend. U wordt vanzelf geïnformeerd door de SVB.
  • Ouders zonder kinderopvangtoeslag, die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een tegemoetkoming voor beide sluiting periodes op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen.
  • Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen de compensatie via hun gemeente. Krijgt u niet voor alle uren kinderopvang subsidie en voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u voor de uren waarvoor u geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO). Leest u verderop in deze brief hoe uw de tegemoetkoming kunt aanvragen. Eigen&Wijzer compenseert de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan u. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouder met kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang.

Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u mogelijk van Eigen&Wijzer een tegemoetkoming. De periode 16 december 2020 tot 31 december 2020 hebben wij de tegemoetkoming reeds verrekend met de incasso van maart 2021. De periode vanaf 1 januari 2021 verwerken wij op het moment dat de BSO weer volledig geopend is. U ontvangt hiervoor een aparte creditfactuur.

  • U komt hiervoor in aanmerking wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).
  • Wanneer u in deze periode wel gebruik heeft gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren), ontvangt u van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief. Wij volgen in deze het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Extra informatie voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag

Het is nog niet bekend wanneer de buitenschoolse opvang weer open gaat. Is dat later dan 1 april? Dan is het mogelijk dat u de vergoeding kinderopvang pas kan aanvragen wanneer de opvang weer volledig is geopend. Op dit moment communiceert de SVB het volgende:

Vanaf half april leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgebreide informatie over de compensatieregeling, wat de voorwaarden zijn en hoe de compensatie wordt berekend.

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. U heeft hiervoor een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig. Deze kunt u vanaf half april aanvragen via planning@eigenenwijzer.nl. Binnen 8 weken ontvangt u van de SVB een brief waarin staat of u een vergoeding krijgt of niet. Wanneer u een vergoeding ontvangt bevat de brief tevens informatie over de hoogte en wanneer u het bedrag ontvangt van de SVB.

Corona informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over de richtlijnen die wij volgen, de beslisboom neusverkoudheid en een overzicht met veel gestelde vragen. Wij verzoeken u om regelmatig het algemene COVID-19 protocol én het locatie specifieke protocol van de opvanglocatie van uw kind(eren) te bekijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de richtlijnen. Zo bent u volledig op de hoogte van de maatregelen die wij nemen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden en wat wij daarin van u verwachten. Samen blijven we gezond!

Bereikbaarheid KlantWijzer

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch 035-5826035 of per e-mail: planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Janine Gerritsen en Mirjam Companjen

Directie