Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft besloten dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari 2021. Dit betekent dat onze opvanglocaties gesloten moeten blijven, met uitzondering van noodopvang. Mogelijk kunnen de basisscholen en de kinderopvang de deuren op 25 januari weer openen. Hierover worden wij op korte termijn geïnformeerd. In dat geval kunt u vanaf die datum weer gebruik maken van uw reguliere opvang. Voor de procedure inzake het aanvragen van noodopvang verwijzen wij naar de brief die u op 15 december 2020 van ons heeft ontvangen.

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Companjen
Janine Gerritsen

Directie Eigen&Wijzer