Update 17 augustus 2020: de beslisboom terugkeer vakantie uit oranje/rood gebied is toegevoegd onderaan de pagina.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad.

Nu kinderen (binnenkort) weer naar school gaan en de groepen weer volledig bezet (zullen) zijn, willen we u graag herinneren aan de corona-maatregelen. In uw en ons belang houden we 1,5 meter afstand, volgen we strikt de hygiënevoorschriften en blijven we thuis bij klachten. We gaan ervan uit dat u dit ook doet en uw kind weer op de afgesproken plek en wijze buiten de locatie brengt en haalt.

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies (actuele codes: Rijksoverheid Nederland Wereldwijd) vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of mogen.

Ondanks alles hopen we op een goede en gezonde start van het nieuwe schooljaar.

Vriendelijke groet,

Team Eigen&Wijzer

Locatiespecifiek protocol Covid-19

Iedere Eigen&Wijzer locatie heeft een eigen ‘Protocol Covid-19’ op de locatiespecifieke Beleid en Kwaliteit pagina. Hier leest u de maatregelen en richtlijnen die onze medewerkers toepassen en die wij van u als ouder verwachten. Samen werken wij aan preventie door hygiëne en 1,5m afstand.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op tijdens werkdagen tussen 8.00-17.30u: 035-5826035.

Beslisboom oranje of rood gebied kind 0 t-m 12 BOinK_AJN – 17820.pdf