Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen dagen zijn we intensief in overleg geweest met onze samenwerkende scholen en hebben we plannen gemaakt voor de start van alle vormen van opvang vanaf 11 mei 2020.

Contact

In de komende dagen neemt een pedagogisch medewerker, de mentor van uw kind, contact met u op om samen met u de behoefte aan opvang te bespreken. Het blijven bijzondere weken en een goede afstemming is daarbij nodig. Wij registreren de opvangdagen in de Ouderapp.

Per opvangsoort geven we de belangrijkste regels weer die we de komende weken hanteren. In een volgende brief informeren we u over specifieke maatregelen per locatie waarbij we de richtlijnen van het RIVM en het landelijk protocol kinderopvang volgen.

Algemeen

 • De compensatieregeling blijft voor ouders door lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.
 • De noodopvang op school en kinderopvang gaat na 11 mei door voor de ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Voor het aanvragen kunt u contact op nemen met onze KlantWijzer op 035-5826035 of planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!
 • Onderstaande regels zijn van kracht zolang de coronamaatregelen gelden.
 • Indien uw kind(eren) niet naar opvang gaat(gaan), om wat voor reden dan ook, verzoeken wij u dringend uw kind(eren) af te melden. Dit kan het beste via de Ouderapp of op de groep zelf.
 • Zolang de compensatieregeling doorloopt kunt u gemiste dagdelen vanwege ziekte of andere redenen niet inhalen. U bouwt dus geen tegoed op in de Ouderapp.
 • We volgen de richtlijnen van het RIVM en het landelijk protocol kinderopvang. Dit wordt verwerkt in een locatie specifiek protocol Heropening. Informatie volgt later.

Buitenschoolse opvang

 • Vanaf 11 mei kunnen kinderen komen op de dagen dat ze naar school gaan tot een maximum van het aantal contractdagen per week. De andere dagen niet. Inmiddels weten we van bijna alle scholen hoe vanaf 11 mei gefaseerd onderwijs wordt gegeven. De BSO volgt dit schema en vangt de kinderen volgens dit schema op.
 • Extra dagdelen afnemen in één week is nu niet mogelijk, tenzij u gebruik moet maken van de noodopvang. De noodopvang wordt vanaf 11 mei zoveel mogelijk georganiseerd op de eigen locatie van uw kind.
 • Indien de schooldag anders is dan uw vaste dag BSO en de schooltijd en BSO zijn aansluitend dan kunt u deze dag ruilen binnen dezelfde week. U kunt dagen niet ruilen tegen dagen in een andere week. Dit ruilverzoek dient u in via de Ouderapp of rechtstreeks op de groep.
 • Bespreek met uw kinderen welke dagen ze naar de BSO gaan om verwarring bij het ophalen te voorkomen.
 • Indien uw kind(eren) niet naar opvang gaat (gaan), ongeacht de reden, verzoeken wij u dringend uw kind(eren) af te melden in de Ouderapp of op de groep zelf.  We willen vervelende situaties voorkomen bij het ophalen van uw kind bij school.

Kinderdagverblijf

 • Vanaf 11 mei kunnen kinderen de vaste contractdagen komen.
 • Het ruilen en aanvragen van extra dagdelen is niet mogelijk, tenzij u gebruik maakt van de noodopvang.

Peuteropvang, Voorschool en Vroegschoolse educatie

 • Vanaf 11 mei kunnen kinderen de vaste contractdagen komen.
 • Het ruilen en aanvragen van extra dagdelen is niet mogelijk, tenzij u gebruik maakt van de noodopvang.

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer

Van 29 april tot en met 29 mei elke werkdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin