Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Nieuwe versies beslisboom 2 december

De meest actuele versie van de beslisboom is van 2 december. Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.

Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Deze vragenlijst is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor medewerkers van kinderdagverblijf, peuteropvang, bso, gastouders en leerkrachten van basisscholen. Met deze vragenlijst of de bijbehorende beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet.

Vragen
Indien er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektearts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.