Beslisboom Neusverkoudheid

Wanneer mogen kinderen naar kinderopvang / school?

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 25 april 2022).

De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot u een antwoord hebt. Belangrijke aanvullende informatie vindt u hier: https://www.boink.info/beslisboom.

Not yet available for the 25th april version.

Alternatief voor volwassenen, volg de vragenlijst of je in quarantaine moet: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie

Deze vragenlijst is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor medewerkers van kinderdagverblijf, peuteropvang, bso, gastouders en leerkrachten van basisscholen. Met deze vragenlijst of de bijbehorende beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet.

Vragen
Indien er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektearts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.