ONDERWERP: Openstelling kinderopvang vanaf 8 juni

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het belangrijkste nieuws tijdens de persconferentie van 19 mei hebben we hieronder samengevat. De Rijksoverheid heeft ook de belangrijkste vragen aangepast op basis van de persconferentie. Deze zijn hier terug te lezen.

Wanneer gaat de BSO weer volledig open?
De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Hoe gaat het met de noodopvang?
Tot 8 juni loopt de noodopvang door conform de huidige regels. Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Mochten ouders na 8 juni toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit via de Ouderapp aanvragen waarbij de extra kosten in rekening worden gebracht.

Tot wanneer blijft de compensatieregeling gelden?
De vergoeding voor de eigen ouderbijdrage door de overheid stopt per 8 juni. De compensatieregeling door de overheid loopt dus van 16 maart tot en met 7 juni. De verwachte uitbetaling van deze compensatie door het SVB (Sociale Verzekeringsbank, namens ministerie SZW) is in de maanden juni of juli. De compensatie door Eigen&Wijzer van de eigen bijdrage boven met maximum uurtarief loopt van 16 maart tot en met 10 mei. Door (gedeeltelijke) openstelling is deze compensatie per 11 mei komen te vervallen. De compensatie over de maand mei (tot 11 mei) wordt verrekend in de factuur van de maand juni.

Meer informatie
Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer
De KlantWijzer is elke werkdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin