Coronavirus update dinsdag 24 maart: Compensatieregeling, facturen, opvang met gemeentelijke toeslag

Beste ouder(s),verzorger(s),

Het zijn bizarre tijden, waarin de maatregelen vanwege het coronavirus alle gezinnen raken en een enorme impact hebben op het gezinsleven. Thuiswerken, noodopvang, thuisonderwijs, 1,5 meter afstand, alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden en nog zoveel meer. De opgave is groot maar het doel om mensenlevens te redden is groter. We zien ook de grote samenhorigheid, de bereidwilligheid om elkaar te helpen en de waardering die wij als kinderopvang krijgen van velen. Ook zien wij de dankbaarheid van ouders voor het bieden van noodopvang en het geeft ons een goed gevoel om er voor deze ouders te zijn.
Tot en met 3 april zijn onze medewerkers van de KlantWijzer op werkdagen van 8.00 uur tot 22.00 uur bereikbaar voor noodopvang; 035-5826035 of planning@eigen-en-wijzer.nl. Bel gerust als het nodig is, we helpen graag.

Compensatieregeling
De afgelopen dagen is er door verschillende partijen een beroep op u gedaan om uw facturen voor de kinderopvang te blijven betalen. Vrijdag kwam het zo verlangde nieuws dat er een compensatieregeling is vastgesteld. Met deze compensatieregeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

We begrijpen dat er nog vele vragen zijn over de werking en uitvoering van deze compensatieregeling. Kijk op onze website voor de vragen en antwoorden.

Facturen
Vandaag of woensdag 25 maart ontvangt u de factuur en op vrijdag 27 maart gaan wij de factuur incasseren. Indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso vragen we u de factuur binnen de gestelde termijn te betalen. Namens alle medewerkers danken wij u voor uw medewerking. Zodra de details bekend zijn van de compensatieregeling informeren wij u zodat we ook snel kunnen overgaan tot het terugbetalen van uw ouderbijdrage.
Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om de factuur in z’n geheel te betalen horen wij dit graag en gaan we samen met u op zoek naar een oplossing.

Voorschool, en peuteropvang met gemeentelijke toeslag (oude peuterspeelzalen)
Een deel van de ouders die gebruik maakt van peuteropvang heeft geen recht op kinderopvangtoeslag en maakt gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. Of en hoe deze ouders in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk. De branchepartijen gaan actief in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd. Inmiddels hebben wij van de gemeente Amsterdam de bevestiging gekregen dat er ook voor deze ouders een regeling komt. We verwachten dat meerdere gemeenten volgen.

Wie betaalt de eigen bijdrage?
Wij zijn blij met deze compensatieregeling en we hopen daarmee dat zoveel mogelijk ouders klant bij ons blijven. De kinderopvangorganisatie krijgen van het ministerie van SZW de ouderbijdrage tot de maximum vastgestelde uurprijs voor de kinderopvangtoeslag. Indien het tarief boven de maximum uurprijs ligt, betalen wij als kinderopvangorganisatie dit gedeelte van de ouderbijdrage terug aan de ouders. Hiervoor ontvangen wij geen geld van het ministerie SZW. Dit betekent omzetverlies voor ons. Aangezien we een gezond bedrijf zijn kunnen we dit omzetverlies opvangen. We hebben nog geen inzicht op de effecten op de lange termijn.

We beseffen ons heel goed wat van u wordt gevraagd. We rekenen op uw medewerking en wij bedanken u voor uw geduld en medeleven.

Als laatste willen we nog zeggen dat wij het persoonlijk contact met de kinderen erg missen. We zijn aan het kijken hoe wij virtueel in contact kunnen komen met elkaar door bijvoorbeeld leuke activiteiten via video streaming aan te bieden. We blijven leuke activiteiten aanbieden voor alle leeftijdsgroepen. Kijk op www.eigen-en-wijzer.nl/stay-at-home-activiteiten voor veel voorbeelden en leuke challenges.

Meer informatie over onze aanpak en werkwijze tijdens de coronacrisis vindt u op onze website www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus. Voor vragen over noodopvang of andere vragen kunt u contact op nemen met onze medewerkers van de KlantWijzer op 035-5826035 of planning@eigenenwijzer.nl. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00.

Blijf gezond en hopelijk zien we u snel weer terug op onze opvanglocaties.

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin

Coronavirus updates

Bezoek onze corona webpagina