Beste ouder(s),verzorger(s),

Vanaf het moment dat het ministerie SZW heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door het ministerie SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim vijfhonderderdvijftigduizend betalingen vormt voor de ruim vierduizend aanbieders wel een hele grote belasting. 

Het heeft daarom voor de branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouder uit te laten betalen. Wetgeving en het borgen van een zo foutloos mogelijke uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel het ministerie SZW als de branchepartijen voelen de urgentie maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd. De regeling komt er, maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt.

Onze aanpak

Direct na de bekendmaking van de compensatieregeling zijn wij ons gaan voorbereiden op de uitvoering daarvan. Onze aanpak daarbij is het volgende:

  1. De kinderopvangorganisatie krijgt geen vergoeding boven de maximum uurprijs. Dit betekent dat wij de ouderbijdrage boven het maximum uurtarief zelf moeten terug betalen. Afhankelijk van de uiteindelijke compensatieregeling willen wij dit terugbetalen of verrekenen met de eerstvolgende factuur over de periode mei die u eind april ontvangt. Als eventueel de sluiting van de kinderopvang wordt verlengd nemen wij dit uiteraard mee in de verrekening/terugbetaling.
  2. Het kabinet heeft 3 miljoen rechtstreeks beschikbaar gesteld aan gemeentes voor de compensatieregeling voor ouders die gebruik maken van door gemeentes gesubsidieerde kinderopvang, denk aan de voorschool, peuteropvang, voorschoolse educatie (VVE), Sociale Medische Indicatie en de peuterspeelzaal. Elke gemeente heeft een eigen regeling. Volgende week informeren wij ouders over de uitvoering van deze compensatieregeling. Uw ouderbijdrage wordt verrekend of terugbetaald in de eerstvolgende factuur.
  3. Indien u vanwege de coronacrisis de ouderbijdrage niet geheel of gedeeltelijk kunt voorschieten kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer op planning@eigenenwijzer.nl of 035-5826035. We helpen u graag verder.

Voor de aanvragen van de noodopvang en alle andere vragen kunt u contact op nemen met onze medewerkers van de KlantWijzer op planning@eigenenwijzer.nl of 035-5826035. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur.

We wensen u fijne paasdagen en blijf gezond.

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin