Snottebellenbeleid aangepast: basisschoolkinderen met klachten blijven thuis

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, naar buitenschoolse opvang (noodopvang) of gastouderopvang, moeten vanaf maandag 8 februari 2021 thuisblijven en getest worden (niet verplicht) als ze klachten hebben passend bij COVID-19, dus ook bij bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wel met verkoudheidsklachten naar de dagopvang en gastouderopvang. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het zogeheten snottebellenbeleid in een nieuw advies aangepast. Minister Slob van Onderwijs heeft dat overgenomen.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. Als die negatief is, mogen ze weer naar school. Ze moeten wel thuisblijven als ze bij iemand in huis wonen die besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde klachten zeven dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.

 

Test- en Thuisblijfadvies

Het OMT heeft zijn advies gewijzigd ten opzichte van de eerdere situatie vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus.

Beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 6 februari). Met nieuwe quarantaineregels, ‘snotneuzenbeleid’ en testadvies voor kinderen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs, noodopvang BSO, gastouderopvang) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn kinderen die:

 • Af en toe hoesten;
 • Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
 • Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan. 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is 
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 

 

Wanneer kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. 

Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • de GGD testen adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.