Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur nu volledig door blijven betalen ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief via de SVB. Informatie hierover zult u ontvangen vanuit de SVB.

Voor uw eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief ontvangt u van ons een tegemoetkoming wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang. 

  • Om uw jaaropgave 2020 te kunnen verstrekken verwerken wij eerst de lockdown periode van 16 tot en met 31 december. Wanneer u in deze periode geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang ontvangt u begin februari een aparte creditfactuur, welke door ons wordt verrekend met de automatische incasso van de factuur voor de maand maart 2021. 
  • Ouders die wel gebruik hebben gemaakt van de noodopvang (ongeacht het aantal afgenomen uren) in de periode van 16 tot en met 31 december 2020, ontvangen van ons geen tegemoetkoming voor de eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief.  Hierin volgen we het advies vanuit de Brancheorganisatie.

Over de  tegemoetkoming van uw  eigen bijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief vanaf 1 januari 2021, informeren wij u zodra de kinderopvang weer geopend is. De SVB zal u informeren over de compensatie van uw opvangkosten tot het fiscaal wettelijk uurtarief.

Meer informatie

Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft. U kunt  contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer

 Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl.

Wij hopen u snel weer te mogen ontmoeten op één van onze locaties.
 

Met vriendelijke groet,

Janine Gerritsen

Directeur