Dagopvang (0-4)

Wij bieden professionele dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Het is belangrijk dat het dagritme op het kinderdagverblijf aansluit bij de thuissituatie. Daarom stellen wij goed oudercontact als prioriteit.

Onze groepsruimtes zijn fris en veilig ingericht met verschillende speelhoeken en passend spelmateriaal. Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten bieden wij voldoende bewegingsvrijheid en uitdaging. Uw kind gaat samen met andere kinderen op ontdekkingstocht, wordt creatief gestimuleerd, ontwikkelt fantasie en krijgt gaandeweg een steeds grotere woordenschat. Er is daarnaast voldoende ruimte voor uw kind om zich even terug te trekken.

Wij leren de kinderen samen spelen, samen delen en samen communiceren. We gaan ook met grote regelmaat erop uit met de kinderen. Spelen en bewegen in de gezonde buitenlucht vinden wij erg belangrijk.

Als leidraad voor onze dagelijkse omgang met de kinderen gebruiken wij ons pedagogisch beleidsplan. Jonge kinderen ervaren rust en regelmaat als houvast. Een dagritme; met vaste momenten voor spelen, rusten en eten biedt vooral voor dreumesen en peuters, structuur. Bij baby’s volgen we waar mogelijk het ritme aan van thuis.

Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in Piramide. Met behulp van dit kind volgsysteem besteden we methodisch aandacht aan de ontwikkeling van ieder kind. We bieden tal van activiteiten afgestemd op ontwikkelingsniveau en interessegebied, waarbij ontdekken, ervaren en spelen centraal staan. Dit vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.

Baby’s prikkelen we vooral op zintuigelijk en motorisch gebied. We bieden ze verschillende materialen en laten ze kruipende en lopende de omgeving verkennen. Dreumesen laten we ontdekkend leren aan de hand van vooraf uitgewerkte thema. Ze doen in kleine groepjes activiteiten gekoppeld aan een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld Zomerkriebels of de Herfst.

Onze peuters dagen we uit in bijvoorbeeld de bouwhoek, de keukenhoek of de winkel. Ook worden er vanuit Piramide gerichte activiteiten aangeboden aan twee- en driejarigen. Met het plusprogramma voor 3-jarigen bieden we voorschoolse activiteiten aan. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool.
In alle groepen wordt regelmatig gewerkt met muziek. Daarnaast lezen we veel voor en spelen we zoveel mogelijk buiten. Hierbij geldt: ‘niets moet, alles mag’.

Wij hebben een korte film gemaakt waarin we uiteenzetten wat onze kinderopvang allemaal te bieden heeft.