Trainer Mirjam Companjen: “het is elke keer zo mooi om te zien hoe medewerkers groeien! En hoe zij vol enthousiasme het geleerde in de praktijk brengen”.

Oog voor interactie

Eigen&Wijzer biedt sinds 1 juli de training ‘Oog voor interactie’ aan voor pedagogisch medewerkers. Deze training wordt op individuele basis maar ook incompany aangeboden.

Taal- en interactievaardigheden binnen de opvang en in contact met ouders en hun kind(eren).

De afgelopen jaren hebben we in Nederland erg de focus gelegd op methodes en programma’s om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Wat we zien is dat de vaardigheden van de pedagogisch medewerker een belangrijke basis zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Wie ben jij in relatie tot het kind en hoe stimuleer jij een kind optimaal in zijn/haar ontwikkeling.

Een boeiend onderwerp want iedereen die werkt in de kinderopvang heeft een hart voor kinderen en is gepassioneerd voor zijn beroep. De manier waarop jij als pedagogisch medewerker omgaat met de kinderen individueel en in de groep bepaalt in hoge mate of de kinderen zich prettig voelen en een basis hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

In de kinderopvang streven we er naar dat kinderen hun eigen keuzes leren maken, hun talenten ontdekken en actief en betrokken spelen. De training ‘Oog voor Interactie’ versterkt jouw professionele kwaliteit en maakt je bewust van je eigen vaardigheden en valkuilen. Door het gebruik van eigen beeldmateriaal ontdek je waar je in je werk, goed in bent en wat nog aandacht behoeft.

Onze ervaring heeft geleerd dat medewerkers die het filmen in eerste instantie niet prettig vonden al snel in zagen waarom dit toch een heel belangrijk instrument is. Door naar zichzelf te kijken ontdekten ze de verbeterpunten. Eigen handelen en/of zelfvertrouwen worden versterkt. Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling begint bij de pedagogisch medewerker. De trainer daagt de pedagogisch medewerkers tijdens de training uit om te groeien. Zij zal ze blijven stimuleren in hun ontwikkeling. Want als je kinderen wilt uitdagen moet je zelf ook blijven groeien.

Is dat spannend? Soms wel maar de ervaring leert dat binnen onze trainingen iedereen uiteindelijk groei heeft doorgemaakt! Hoe mooi is dat? En dat allemaal met als doel om nog beter te worden in ons werk en de volwassenen van de toekomst optimaal helpen groeien!

 

Over de trainer

Mirjam Companjen is sinds 2011 in dienst bij Eigen&Wijzer als regiomanager. Zij heeft inmiddels er jaar ervaring opgedaan binnen de kinderopvang. Ze is zelf ook gestart als pedagogisch medewerker en weet als geen ander wat medewerkers nodig hebben om te kunnen groeien in hun werk. Haar passie ligt bij het ontdekken en versterken van talenten van medewerkers.

Eigen&Wijzer stond in 2015 en 2016 in de top 5 van beste  kinderopvangketens van Nederland.

Een titel die o.a. behaald werd door het inzetten van medewerkers vanuit hun eigen talenten.

 

Training Oog voor interactie

De training wordt gegeven op basis van individuele inschrijvingen en kan ook incompany verzorgd worden. Trainer Mirjam Companjen is gecertificeerd. Er kan gebruik worden gemaakt van een subsidieregeling. Hier vraagt u eenvoudig uw subsidie aan.

Doelgroep                                                                                       

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang locaties  (4 tot 12 jaar). Voor beide werkgebieden is een eigen cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn.

Deelnemers over de training:

‘Ik heb geleerd dat ik veel te veel wil zorgen voor de kinderen. Vanuit mijn goede bedoeling ontnam ik hen hun leermomenten’

‘Binnen mijn activiteiten met peuters was ik veel te bepalend. Ik heb gezien dat zij zo veel creatiever zijn dan ik. Ik kan van hen leren door mee te spelen met hun spel’

‘Mijn werk is weer leuk. Ik kan dagprogramma’s loslaten als ik zie dat kinderen groeien en ontwikkelingen. Waar buiten spelen mijn doel was is nu het samen jassen aandoen, schoenen aandoen en dan naar buiten één grote activiteit’

‘Het filmen vond ik spannend maar nu ik terugkijk zie ik zoveel meer van mijn handelen. Bepaalde handelingen van kinderen zag ik bij het opnemen volledig over het hoofd en het was een leerervaring door het te zien. Nu sta ik er dagelijks bij stil. En ik heb besloten om elke maand te blijven filmen omdat ik er zoveel van leer’.

‘Wat heb ik toch prachtig werk! Mijn omgang met kinderen is hét voorbeeld van mijn omgaan met mijn collega’s’.

‘Ouders moeten dit weten. Ik wil een ouderavond organiseren om hen te vertellen dat alle knutselwerkjes met name voor ouders leuk zijn maar niet voor mijn peuters’.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

 1. De zes interactievaardigheden:

Pedagogisch medewerkers leren de vaardigheden kennen en herkennen in hun dagelijks werk. de vaardigheden zijn opgedeeld in 3 basale vaardigheden en 3 educatieve vaardigheden. Met name deze laatste drie vaardigheden vragen aandacht. Medewerkers leren door hun eigen beeldmateriaal te bekijken en specifiek te kijken naar de verschillende vaardigheden.

 1. Taalvaardigheid:

Tijdens de training wordt spelenderwijs gewerkt aan de taalvaardigheid door de huiswerkopdrachten en het lezen van het boek. Het betreft hier niet de Nederlandse grammatica. Het gaat over de gesproken taal met ouders en elkaar. En het goed lezen van het boek.

 1. Reflectie en leren van en met elkaar:

Pedagogisch medewerkers leren met name van elkaar. Vanuit een veilige basis in de groep (die vorm je samen met de trainer) kan alles gezegd worden. Iedereen leert op zijn/haar eigen manier. Wanneer de deelnemers willen leren is niets goed of fout wat uit een goede intentie komt. We bevragen elkaar en doen ons best de vaardigheden ook in de lessen toe te passen naar elkaar toe. Zo groeien pedagogisch medewerkers het beste.

Het boek ‘Interactievaardigheden. Een kind-volgende benadering’ (Strik & Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training.

 

Opzet van de training 

De basistraining bestaat uit:

 1. 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur. Dit kan in de avonduren zijn en wanneer mogelijk in de ochtenduren (met name voor BSO groepen prettiger).
 2. persoonlijke (digitale) begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindpresentatie in kleine groepjes.
 3. vraagt ca. 3 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst voor huiswerkopdrachten.

Iedere cursist krijgt een eigen ‘Oog voor Interactie’ werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. Kosten € 650,00 per deelnemer (BTW vrij)

Niet inbegrepen in de kosten:

 • Boek “Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering” van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker à  € 30,00 per boek
 • Optioneel: TOA taaltoets online (via ROC Amsterdam) à  €15,00 per deelnemer voor aanvang van de training

De “Oog voor Interactie”  extra training bestaat uit:

De ‘Oog voor Interactie’ extra training bestaat uit een aanvulling van borging van het geleerde door na 3 of 6 (eigen keus van de organisatie) maanden na de eindpresentatie een terugkom moment te hebben met elke deelnemer en een intervisie moment met de totale groep. Alles met als doel het borgen van de geleerde lesstof.

Kosten € 725,00 per deelnemer (BTW vrij)

 

Niet inbegrepen in de kosten:

 • Boek “Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering” van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker à  € 30,00 per boek
 • Optioneel: TOA taaltoets online (via ROC Amsterdam) à €15,00 per deelnemer voor aanvang van de training

Meer weten of je gelijk aanmelden? Mail naar mirjam.companjen@eigen-en-wijzer.nl

 

Studiebelasting

 • 3 uur per groepsbijeenkomst  x 6 = 18
 • 0,5 uur leeswerk per groepsbijeenkomst x 6 = 3 uur
 • 2,5 uur verwerking opdrachten op de werkvloer (incl. collegiaal overleg) tussen de groepsbijeenkomsten x 6 = 15
 • Coachingsgesprek, eindpresentatie 4 uur
 • Optioneel: taaltoets TOA online via ROC Amsterdam 1 uur

Totaal 40 uur, incl. taaltoets 41 uur

De organisatie bepaalt zelf of deze training in werktijd valt, gedeeltelijk in werktijd valt of in eigen tijd gevolgd moet worden.

Het gelijktijdig laten deelnemen door een volledige team geeft meerwaarde aan de training.

Voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder de criteria op een rij:

 • De subsidie kan worden aangevraagd door de houder van een kindcentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau
 • De houder van een gastouderbureau kan alleen subsidie aanvragen voor een ‘train de trainer’ training.
 • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welke wijze hij de door de beroepskrachten of gastouders opgedane kennis en vaardigheden gaat borgen binnen de organisatie
 • De aanvrager geeft in zijn aanvraag aan op welk wijze hij zijn personeel over de subsidieaanvraag heeft geïnformeerd
 • Activiteiten waarvoor in het kader van een eerder tijdvak subsidie is toegekend, komen niet
  in aanmerking voor subsidie in het kader van een volgend tijdvak.
 • Indien de activiteiten in het kader van een tijdvak niet volledig zijn afgerond, wordt subsidie in het kader van een volgend tijdvak geweigerd. Nadat de volledig aanvraag is ingestuurd, kan in principe gestart worden met het (laten) volgen van een training, echter een voorlopige beschikking wordt uiterlijk 13 weken na einde aanvraag tijdvak verstrekt.