Cursussen en thema-avonden 2016

Cursussen en thema-avonden worden aangeboden door Eigen&Wijzer en gegeven bij De Pinkenstal, Lindelaan 106, te Loosdrecht.

Maak in onderstaand overzicht uw keuze en bekijk ons aanbod.

Cursus: Piramide voor gastouders

Datum:  de cursusavonden voor 2017 worden binnenkort bekend gemaakt
Tijd:                                                                                              Locatie: Lindelaan 106, te Loosdrecht
Aanmelden bij Bea van Doorn bea.van.doorn@eigen-en-wijzer.nl

Eigen&Wijzer werkt met de methode Piramide. Met Piramide worden kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Het biedt tevens een kindvolgsysteem.

Het kindvolgsysteem is een werkwijze om kinderen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen te kunnen inspelen. Alle pedagogisch medewerkers (pm’ers) van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en onze gastouders zijn getraind in het omgaan met dit programma.

Wat is Piramide
Piramide is al sinds 1996 een goed onderbouwde en effectieve methode. Het is de meest gebruikte Voor- Vroegschoolse Educatie (VVE) methode van het CITO.

Piramide bestaat al vanaf 1993 voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool. Bij deze methode komen in tegenstelling tot andere programma’s alle ontwikkelingsgebieden aan bod en dit heeft een uitgebreide taallijn (korte en lange termijn cyclus).

Piramide voor gastouders biedt een leerzame aanpak om jonge kinderen in een veilige omgeving te begeleiden. Spelen, ontdekken en groeien staan hierbij centraal.

Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, is er een aangepast programma binnen Piramide. Er is eveneens een programma voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

Piramide is voor alle kinderen (met name bedoeld voor de twee en driejarige kinderen) en pakt alle acht ontwikkelingsgebieden:

 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkeling
 • ontwikkeling van de waarneming
 • denkontwikkeling en de ontwikkeling van het rekenen
 • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Training Piramide voor gastouders
Het succes van Piramide voor gastouders is afhankelijk van een goede uitvoering in de praktijk. Met de gastouders die de training volgen, sluiten we een opleidingsovereenkomst.

In drie bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod:,

 • de visie van Piramide,
 • het gebruik van het pakket (het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op de 8
 • ontwikkelingsgebieden).
 • De training wordt uitgevoerd door een gecertificeerde trainer via CITO.

Piramide voor ouders
Bij ieder thema hoort een ouderbrochure waarmee de gastouder de ouder dagelijks in de overdracht informeert over het thema, zodat ouders goed op de hoogte zijn. Iedere ouderbrochure bevat ook tips en suggesties voor de ouders thuis. Ook zit er een begrippenlijst bij met de woorden die in de thema’s centraal staan.

De betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel hierin. Enerzijds is bewezen dat ouderbetrokkenheid bepalend is voor de ontwikkeling van het kind. Anderszijds geeft het een handvat om aan ouders zichtbaar te maken dat gastouders deskundige opvoeders zijn en bewust de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.

 Het benodigde materiaal:
Het complete pakket Piramide voor gastouders bestaat uit drie onderdelen:

 • De map ‘Piramide voor gastouders’, waarin een twaalftal katernen, met elk een eigen thema zoals feest, herfst, kleding, verkeer, zijn uitgewerkt
 • Een dubbel-cd met liedjes voor baby’s, dreumesen en peuters. Liedjes die aan bod komen in de activiteiten. Muziek heeft een positieve invloed op andere ontwikkelingsgebieden, zoals taalontwikkeling en creatieve denkontwikkeling. De liedjes op deze cd’s zorgen ervoor dat kinderen gaan zingen en bewegen.
 • Een boek vol praatplaten. Dit boek bevat praatplaten die horen bij de thema’s in de katernen. De afbeeldingen zijn sprekend en herkenbaar voor jonge kinderen. Met de thema’s op de praatplaten leren de kinderen op een speelse manier nieuwe woorden en onthouden ze deze beter.

Wat betekent Piramide:

Voor de kinderen:

 • Samen spelen rondom leuke en leerzame thema’s
 • Uitgedaagd worden in ieder thema met nieuwe spelletjes en speelgoed
 • Plezier

Voor de gastouders:

 • Professionalisering op een plezierige manier
 • Verrijking van het aanbod als gastouderbureau, voor gastouders, ouders en kinderen
 • Werken met leuke en praktische activiteiten

Voor de ouders:

 • Een goede start voor de kinderen
 • De kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs
 • Betrokkenheid door tips en suggesties voor thuis

Cursus: EHBO Herhaling

Datum: September 2017
Tijd: Binnenkort bekend
Locatie: Lindelaan 106, te Loosdrecht
Graag aanmelden bij Bea van Doorn bea.van.doorn@eigen-en-wijzer.nl