Selectieprocedure gastouders

Wij hanteren zeer kritische aspecten bij het selecteren van gastouders. De gastouder/nanny moet voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld door het ministerie van OCW. Zij bezit minimaal een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn, een daaraan gelijkgesteld diploma of het certificaat goed gastouderschap. Zij beschikt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen. Zij heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Haar gezinsleden/ huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een VOG. Zij is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die zij opvangt.

Deskundige bemiddelingsmedewerker

Het huis waar de opvang plaats vindt wordt getoetst aan de landelijk vastgestelde eisen van veiligheid en hygiëne. De gastouder/nanny wordt tijdens de opvang begeleid door een deskundig bemiddelingsmedewerker. Gastouders/nannies werken volgens het pedagogische beleidsplan, waarin de werkwijze en opvoedkundige uitgangspunten zijn vastgelegd. De gastouder/nanny is bekend met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De gastouders/nannies zijn betrokken, deskundig en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Zij volgen extra cursussen en themabijeenkomsten, die met regelmaat door het gastouderbureau aangeboden worden.