Wanneer uw kind donderdag 13 januari voor het laatst aanwezig was bij KDV IKC Tuindorp, dan is het volgende advies van de GGD op uw kind van toepassing:

220117-groep-in-quarantaine-13-1