Het gastouderbureau

Eigen&Wijzer Gastouderbureau Gooi en Eemland is al 30 jaar een begrip in professionele kinderopvang in de regio Gooi, Eemland en Utrecht (Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen, Bussum, Naarden, Weesp, Ankeveen, Loosdrecht, Kortenhoef, Zeist, de Bilt, Bilthoven en Hilversum).

Stichting Eigen&Wijzer biedt in verschillende regio’s in midden Nederland kinderopvang in de breedste zin van het woord. Van kinderdagverblijf tot nanny. Alle mogelijkheden, voordelen en kennis onder één dak!

Wij staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang nummer: 226759799. Tevens vindt u hier de meeste recente inspectierapporten van de bij ons aangesloten gastouders. Voor het laatste inspectierapport van het gastouderbureau, klikt u hier. Voor voorgaande rapport kunt u terecht op de website van het LRK: hier.

Contact

Neem contact met ons op via: aanvraag@eigenenwijzer.nl of 035-6281381

Wat biedt Eigen&Wijzer Gastouderbureau Gooi en Eemland?

Onze missie is om kwalitatieve ondersteuning te geven bij de opvang van uw kind(eren). Bent u op zoek naar een geschikte gastouder of nanny? Wij gaan geheel vrijblijvend voor u op zoek – no match no pay! Heeft u al een gastouder? Ook dan kunt u bij ons terecht en zorgen wij ervoor dat de overgang naar ons bureau soepel verloopt!

Als u voor ons kiest dan kunt er ervan op aan dat:

 • Uw kindje de liefste gastouder krijgt.
 • U een gastouder of nanny vindt die voldoet aan uw verwachtingen.
 • Uw kindje in goede handen is.
 • U recht heeft op kinderopvangtoeslag.
 • U altijd bij ons terecht kunt als de opvang niet geheel naar wens verloopt.

Werkwijze gastouderbureau

 • Nadat u zich bij ons heeft aangemeld inventariseren wij in een persoonlijk gesprek uw wensen.
 • U ontvangt een offerte op maat.
 • Wij gaan op zoek naar een geschikte gastouder.
 • Zodra er een gastouder is gevonden volgt er een koppelingsgesprek. In dit gesprek komen de praktische, pedagogische en financiële aspecten aan bod.
 • Na de proefperiode van 2 maanden volgt er een evaluatiegesprek met beide partijen.
 • De bemiddelingsmedewerker komt minimaal 2 keer per jaar bij de gastouder op huisbezoek.
 • Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit.
 • Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek met alle betrokken partijen plaats.
 • Wij bieden opvoedondersteuning aan gastouders en ouders.
 • Middels ons online urenregistratiesysteem heeft u altijd inzicht in de opvangkosten.
 • U ontvangt een jaaropgave t.b.v. de Belastingdienst.
 • Wij vervullen een kassiersfunctie.
 • Indien nodig verzorgen wij vervangende opvang in geval van ziekte of vakantie van uw eigen gastouder.
 • U wordt middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele onderwerpen.
 • Wij bieden cursussen aan op het gebied van EHBO en opvoedondersteuning.
 • Wij voeren een persoonlijk intakegesprek bij de gastouder thuis.
 • Een vast deskundig contactpersoon van het gastouderbureau begeleid de gastouders.
 • Gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan, waarin de werkwijze en opvoedkundige uitgangspunten zijn vastgelegd.
 • Onze gastouders zijn betrokken, deskundig en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de gastouderopvang.
 • Wij controleren de geldigheid van de documenten van de gastouder, zoals diploma, VOG, EHBO, legitimatiebewijs.
 • Wij regelen de inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Alle voordelen op een rij

 • Geen inschrijfkosten.
 • Korte lijnen en persoonlijk contact.
 • Professionele en vakkundige bemiddelingsmedewerkers.
 • Gebruik Piramide (ontwikkelmethodiek voor kinderen).
 • Nanny aan huis eventueel in combinatie met kinderdagopvang of BSO.
 • Financiële en pedagogische helpdesk.
 • Themabijeenkomsten voor uw gastouder.
 • Cursus EHBO voor kinderen in uw regio.
 • Wij voldoen aan de eisen van de wet kinderopvang.
 • Betaling van uw gastouder binnen drie werkdagen.