Pedagogisch coach met VE kwalificatie – Maarssen/Eigen&Wijzer

Parttime
Breukelen, Maarssen
Geplaatst 2 weken geleden

Ben jij ambitieus en professioneel? Heb jij kennis van voor- en vroegschoolse educatie en pedagogisch coachen? Ben jij in staat mensen, pedagogiek en kwaliteit van opvang binnen onze kinderopvanglocaties in Maarssen te verbinden? Dan is dit jouw vacature!

Gemiddeld 18-24 uur (uren in overleg)

Eigen&Wijzer staat voor optimale ontwikkeling van haar medewerkers. Wij dagen onze medewerkers uit zichzelf en hun ambities te ontplooien en faciliteren medewerkers in hun ontwikkeling door onder andere pedagogisch coaching. Als pedagogisch coach begeleid, inspireer, coach je en borg je de coaching.

Jij weet als pedagogisch coach jouw persoonlijke vaardigheden in te zetten op de ontwikkelbehoefte van je collega, waarbij gelijkwaardigheid in contact een belangrijke pijler is. Hiervoor dien je continu sensitief en responsief af te stemmen op dat wat de pedagogisch medewerker nodig heeft.

Je creëert een veilige coachrelatie waarbij jij de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden activeert om nieuwsgierig te zijn naar zichzelf en vragen te stellen ter bevordering van het eigen leerproces. Om dit te kunnen bewerkstelligen ben jij volledig op de hoogte van wetgeving rondom pedagogisch coachen en heb je kennis van de aanvullende (regionale) eisen rondom VE coaching. Hierin neem je de visie en werkwijze van Eigen&Wijzer mee en motiveer je collega’s om ideeën en verbetermogelijkheden te delen.

Met jouw VE kwalificatie beschik jij over kennis in het werken met een voorschools ontwikkelprogramma. Je coacht hierin de peutergroepen in Maarssen. Dit doe je onder andere door middel van het (mede)ontwikkelen, evalueren en uitvoeren van het (VE) coachingsbeleid. Je maakt samen met de leidinggevenden en de teams een jaarplan en coachplan, met als doel om de kwaliteit bij onze kinderopvanglocaties te borgen en te verhogen. Je verzorgt intervisiemomenten voor pedagogisch medewerkers om hen hierin mee te nemen, hen bewust te maken van eigen handelen en hen te stimuleren het geleerde toe te passen tijdens hun werk. 

De drive binnen Eigen&Wijzer is te allen tijde; kinderen optimaal faciliteren in hun ontwikkeling en medewerkers ondersteunen in het aangaan van een interessant en uitdagend ontwikkelproces. Hiervoor werk je nauw samen met de (regio)manager, de regio pedagogisch coach en de managers Kwaliteit & Opleiden. De pedagogisch coaches binnen Eigen&Wijzer werken nauw samen en ondersteunen elkaar in de VE coaching in de verschillende regio’s.

Doelstellingen:

 • Delen van (VE) kennis en de koppeling maken met de visie van Eigen&Wijzer
 • Enthousiasmeren, begeleiden en stimuleren van medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Sparringpartner voor stakeholders en het delen van de kennis in de praktijk in relatie tot de gemeentelijke voorwaarden.

Eigen&Wijzer als werkgever

Eigen&Wijzer biedt alle vormen van kinderopvang in de regio’s Amsterdam, Harderwijk, Zwolle e.o., Loosdrecht e.o., Maarssen/Breukelen en de provincie Friesland. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkelomgeving voor de kinderen. We begeleiden kinderen naar zelfstandigheid, stimuleren hen om probleemoplossend te denken en dagen hen uit (talenten) te ontwikkelen. ‘Ieder (kind) is eigen en groeit wijzer’ is daarbij ons credo. 

Dit kan alleen wanneer wij gericht samenwerken binnen de teams, met ouders, onderwijs, gemeenten, de GGD, overige stakeholders in de regio en met andere organisaties die net als wij behoren tot Samenwerkende Kinderopvang (SKO). SKO bundelt de eigenheid van kleine en middelgrote kinderopvangorganisaties met de kracht van een grote organisatie. Kinderopvangorganisaties kunnen groeien door ‘klein’ te blijven vanuit hun unieke kenmerken .

Regio Maarssen/Breukelen bestaat uit 11 locaties; twee stand-alone kinderdagverblijven, 3 kindcentra waar we (VE) Peuteropvang en BSO verzorgen, 3 kindcentra waar we alleen BSO verzorgen, 1 stand-alone sport BSO en 1 stand-alone cultuur BSO. De locaties worden ondersteund door een regiomanager, een regiocoach, locatie verantwoordelijken en het hoofdkantoor in Hilversum (o.a. directie, finance, hr, marketing, beleid, planning).

Medewerkers zijn de belangrijkste schakel in het volledige opvangproces, hen ondersteunen we optimaal om dit mogelijk te maken. Jij als pedagogisch coach speelt daarin een belangrijke rol! 

We beloven je een baan… 

Waarin je avonturen beleeft, uitdagingen krijgt en zelf altijd in ontwikkeling blijft. Een uitdagende functie waarin je jezelf kunt ontwikkelen en samenwerkt binnen een hecht team. De verbinding tussen alle functies vinden we van grote meerwaarde voor de ontwikkeling als individu. 

 • De functie valt arbeidsvoorwaardelijk binnen de CAO Kinderopvang. Wij denken met jou mee over de contracturen en werktijden. 
 • Je kunt gebruik maken van het fietsplan, de personeelsvoordeelwinkel en het vitaliteitsplan ‘Hart van de Zaak’ met onder andere gratis sporten en workshops. 
 • Door het jaar heen organiseren we in samenwerking met Samenwerkende Kinderopvang (ontmoetings)momenten waarin je fysiek en/of intellectueel wordt uitgedaagd. 
 • De faciliteiten die je nodig hebt om jouw functie uit te voeren. 

Vereisten voor deze functie

 • Beschikt over een HBO werk- en denkniveau (Kinderopvang, VE) 
 • Is in het bezit van een diploma Pedagogisch Coach. 
 • Is in het bezit van een VE-certificaat, bij voorkeur voor het programma Startblokken
 • Beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van kinderopvang, VE en begeleiden van professionals.
 • Is aandachtsfunctionaris en kan hierin ondersteunen in de regio
 • Kan adviseren bij extra ondersteuningsbehoeftes van kinderen, weet de juiste wegen te bewandelen om passende ondersteuning te organiseren

Onze ideale kandidaat 

 • Beschikt over een analytisch vermogen voor het signaleren van leerdoelen bij zowel teamprocessen, individuele processen als het pedagogisch klimaat
 • Beschikt over coachende (oplossingsgerichte) vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun ontwikkeling
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, voor het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleids- en coaching plannen.
 • Is in staat om een veilige coachrelatie op te bouwen met pedagogisch medewerkers en weet vanuit dit oogpunt open en eerlijk te communiceren over het coachproces.
 • Kan goed samenwerken met managers en de verbinding weet te maken met de zakelijke kant van het werk. Jij kijkt vanuit het brede perspectief.
 • Beschikt over sterke organisatorische kwaliteiten en bent een echte teamplayer

Contact

Past deze baan bij jouw ambities? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie via werkenbij@eigenenwijzer.nl. Contactpersoon: Esther Gooij, Manager Kwaliteit & Opleiden.

Vacature eigenschappen

Vacature categoriePedagogisch coach

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.