19/12/21

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond werd in de persconferentie opnieuw pijnlijk duidelijk dat het COVID-19 virus en de daarbij behorende maatregelen nog niet voorbij zijn. Wederom zullen de aankomende feestdagen heel anders verlopen dan we gewend zijn. De dreiging van een snelle groei van het aantal besmettingen is zodanig, dat ons kabinet heeft besloten tot een verregaande lockdown in ons land.

De gevolgen voor de kinderopvangsector zijn, in vergelijking tot de eerder deze week gecommuniceerde maatregelen, nog enigszins beperkt. De dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar blijft geopend, inclusief de peuteropvang en VE. 

Indien u geen gebruik wilt maken van de opvang als gevolg van de aangescherpte maatregelen (of om andere reden) dan verzoeken wij om uw kind zo snel mogelijk op afwezig te registreren in de Eigen&Wijzer OuderApp. Zo kunnen wij de pedagogisch medewerkers efficiënt en veilig inzetten.

Ouders die geen toegang hebben tot de Eigen&Wijzer Ouderapp verzoeken wij om eventuele afwezigheid bekend te maken bij de pedagogisch medewerker, zij verwerken dit vervolgens in de Eigen&Wijzer Ouderapp.

Voorwaarden voor opvang

  • Uw kind heeft geen klachten als benauwdheid, >38C. koorts of veel hoesten. Bij gewone verkoudheidsklachten is uw kind welkom bij de opvang. Volgt u bij klachten of bij twijfel altijd de de beslisboom neusverkoudheid: https://www.eigen-en-wijzer.nl/corona-update-beslisboom-neusverkouden/
  • De opvang is alleen mogelijk op uw vaste contractdagen. Om onze personele bezetting niet verder te belasten verzoeken wij u om geen extra dagen of ruildagen aan te vragen als dit niet echt noodzakelijk is. 

Voor de laatste stand van zaken rondom corona kunt u terecht op onze website: www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus

Let op: 24 en 31 december sluiten wij om 17.00u.

Wij wensen u alvast een hele fijne kerstvakantie!

Mirjam Companjen en Janine Gerritsen

Directie Eigen&Wijzer