Plaatsingsbeleid

We starten de plaatsing van kinderen zodra wij het inschrijfgeld (in geval van een eerste inschrijving bij Eigen&Wijzer) en inschrijfformulier hebben ontvangen. We nemen contact met u op over de mogelijkheden. Hierbij houden wij rekening met de door u op gegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie, soort opvang, voorkeurdagen en opvangtijden. Indien er sprake is van een wachtlijst voor de betreffende locatie, dan plaatsen wij uw kind(eren) op de wachtlijst. Is de gewenste plaatsingsdatum nog niet bereikt, dan laten we u uiterlijk twee maanden van te voren weten of er inmiddels mogelijkheden tot plaatsing zijn. Zodra er een plek vrijkomt, wordt op basis van de datum van inschrijving en onderstaande voorrangregels bepaald welke kinderen voorrang krijgen voor plaatsing.

Voorrangregels

De plaatsing van kinderen gaat op volgorde van datum inschrijving. Hierbij houden wij rekening met de door u op gegeven ingangsdatum, voorkeurlocatie, soort opvang, voorkeurdagen en opvangtijden. Zodra er een plek vrijkomt wordt op basis van de datum van inschrijving en onderstaande voorrangregels bepaald welke kinderen een plaatsingsaanbod wordt gedaan.

Wij hanteren voor de plaatsing van kinderen de volgende prioriteiten:

  1. kinderen met een sociaal / medische indicatie (ook VVE)
  2. kinderen van medewerkers van Eigen&Wijzer
  3. aanmelding broertje of zusje
  4. doorstroom van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang
  5. wijziging of uitbreiding van dagen
  6. wijziging van locatie
  7. nieuwe kinderen.

Plaatsingsprocedure
Indien er plaats is, krijgt u een plaatsingsaanbod. U heeft vervolgens vijf werkdagen de tijd om te beslissen of er al dan geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod. Wanneer u het plaatsingvoorstel accepteert ontvangt u van ons een contract en wanneer u deze getekend heeft geretourneerd is de plaatsing definitief.
Wanneer u geen gebruik maakt van het aanbod worden er direct afspraken gemaakt over het gewenste vervolgtraject. Deze afspraken bevestigt u per email en dit wordt in het kinddossier bewaard. Wanneer het aanbod gelijk was aan de geregistreerde vraag wordt uw kind in overleg op de slapende wachtlijst geplaatst. We maken de afspraak dat u het aangeeft wanneer u in aanmerking wilt komen voor een plaatsing. Uw kind wordt dan teruggeplaatst op de wachtlijst op grond van de datum van inschrijving en voorrangsrangorde die van toepassing is. Ouders die een alternatief aanbod hebben gekregen (bijvoorbeeld andere dagen dan de oorspronkelijke wens) en hier geen gebruik van willen maken blijven op de wachtlijst staan.

Indien er sprake is van een wachtlijst voor de gewenste dagen en locatie, bieden we u waar mogelijk een alternatief aan. Indien u dat wenst, blijft uw kind tegelijkertijd op de wachtlijst staan voor de gewenste dagen en locatie.
Voor het verstrijken van de gewenste plaatsingsdatum krijgt u uiterlijk twee maanden van te voren bericht of er mogelijkheden tot plaatsing zijn.

Misverstanden rondom de wachtlijst

Het staan op de wachtlijst geeft geen garantie op een plek. Het is geen reserveringslijst waarop op de ingangsdatum een plek wordt gereserveerd. Het is ook niet te vergelijken met de wachtlijsten voor medische handelingen waarbij de inschrijfdatum leidend is. De inschrijfdatum is bepalend bij kinderen met dezelfde voorrang. Een voorbeeld: twee ouders hebben aangegeven dat ze opvang willen op donderdag. Indien beide ouders nieuwe klanten zijn krijgt de ouder met de oudste inschrijfdatum voorrang. Indien het kind van één van de ouders al geplaatst is of broertjes en zusjes heeft die al geplaatst zijn, krijgt deze voorrang ongeacht de inschrijfdatum.

Verdere vragen
Als u vragen heeft over de wachtlijst en een mogelijke plaatsing, kunt u contact opnemen met Mariëtte Bruins of Monique Nebbeling (in de ochtenden telefonisch bereikbaar). U kunt ook een mailtje sturen naar info@eigen-en-wijzer.nl.