Noodopvang aanvragen voor de BSO

In de week van 20-24 december bieden wij alleen noodopvang aan als gevolg van aangescherpte corona maatregelen door de Rijksoverheid. Leest u de onderstaande brief goed door om te bepalen of u in aanmerking komt voor noodopvang.

Is dit voor u van toepassing dan handelt u als volgt Eigen&Wijzer OuderApp om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen. Rechts ziet u een video waarin deze stappen worden gepresenteerd in de Eigen&Wijzer OuderApp.

  1. U opent de Eigen&Wijzer OuderApp en logt in
  2. Selecteer uw kind
  3. U gaat naar Kalender
  4. Selecteert de dag dat u noodopvang nodig heeft (meerdere dagen moet u afzonderlijk aanvragen)
  5. U selecteert  Extra dag aanvragen 
  6. Selecteer de opvanglocatie
  7. Selecteer Extra facturatie. De pedagogisch medewerker accepteert uw aanvraag en wijzigt deze direct naar gratis
  8. Selecteer Aanvraag Indienen
  9. Selecteer Indienen
  10. Selecteer Afsluiten