Eigen&Wijzer heeft geen enkele betrokkenheid bij het onderzoek van Amsterdam UMC naar neurocognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij faciliteren eenmalig in het bereiken van de doelgroep en worden niet verder geïnformeerd over onderzoeksresultaten en of eventuele vervolg acties. Deelname is eigen keuze en verloopt volledig via Amsterdam UMC.

Download toestemmingsformulier