Open-deurenbeleid; interactie tussen de groepen

Door ons open-deurenbeleid krijgen kinderen de gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Ze krijgen de gelegenheid om ook buiten de eigen stamgroep met kinderen van andere groepen te spelen. Dit alles natuurlijk onder toeziend ook van onze pedagogisch medewerkers.

We starten de dag altijd in de eigen stamgroep, dit zorgt voor rust en regelmaat. De kinderen krijgen uitleg over het dagprogramma en het activiteitenaanbod. De kinderen maken zelf de keuze uit de aangeboden spelmaterialen en activiteiten.

Het is voor een kind geen natuurlijke situatie om de hele dag in één ruimte te spelen. Het beperkt ze in hun bewegingsvrijheid en geeft ze te weinig uitdaging en ruimte om op verkenning te gaan. Door buitenspelen of het spelen in de sport- of speelhal leert het kind elke keer weer nieuwe plekken en kinderen kennen. Met altijd de eigen stamgroep als vaste basis hebben de kinderen de gelegenheid om de volledige binnen- en buitenruimte te gebruiken.

En niet alleen de kinderen vinden deze afwisseling leuk…… dat geldt ook zeker voor de pedagogisch medewerkers.