Brede School en Integraal Kind Centrum

De Brede School bestaat in allerlei vormen. Voor ons betekent de Brede School een samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. Met als belangrijkste doel het vergroten van de ontwikkelkansen en het bieden van passende opvang. Tegenwoordig wordt er steeds vaker gesproken over een Integraal Kind Centrum (IKC).

De Brede School of het IKC dat wij voor ogen hebben heeft een wijkgerichte functie en richt zich op kinderen, ouders en professionals. Basisscholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en vrijetijdsorganisaties (sport- en cultuurverenigingen) maken deel uit van de Brede School of het IKC. Deze partijen organiseren gezamenlijke dagarrangementen voor kinderen van 0-13 jaar. Deze arrangementen bestaan uit op elkaar aansluitende momenten van onderwijs en ontspanning. Het volgen van onderwijs is verplicht, de momenten van ontspanning zijn vrijwillig. Dit betekent dat kinderen dagelijks onderricht krijgen en op inschrijving deelnemen aan ontspanningsmomenten.

Binnen de Brede School en het IKC is er sprake van een warme overdracht. Er wordt gewerkt aan continuïteit in de ontwikkeling, de pedagogische aanpak, in educatie en in de samenwerking voor zorgkinderen. We streven naar een geschikte tijdsindeling waarbij het welzijn van de kinderen centraal staat. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de mogelijkheden van de verschillende organisaties.

Andere partijen die een toegevoegde waarde zijn bij het vormen van een IKC zijn instellingen die vanuit hun vakgebied bezig zijn met kinderen. Zoals b.v. de Bibliotheek, de GGD, de logopedist of de opvoeddeskundige.

Wij zijn samen met een aantal scholen, inmiddels gestart met de ontwikkeling van Brede Scholen en IKC’s. Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling, de opvoeding, de opvang, de ontspanning en de opleiding van het kind.