Kernwaarden

Bij Eigen&Wijzer werken wij met een viertal kernwaarden. Deze zijn samen met ouders en medewerkers geformuleerd. Onze kernwaarde zijn een concrete vertaling van datgene waar wij als organisatie voor staan. Het is de basis voor ons dagelijks handelen en ze beïnvloeden onze besluitvorming. Onze kernwaarden zijn vormgegeven in een piramide en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn staan voor een veilige en zorgzame omgeving waarin kinderen worden opgevangen en medewerkers kunnen werken. Kernbegrippen zijn: veiligheid, hygiëne, vaste krachten op de groep, rust, ruimte en regelmaat.

Aandacht                                                                                                                  Aandacht staat voor de individuele aandacht voor het kind, de medewerker en de ouder. Wij luisteren naar de kinderen, medewerkers en ouders en zetten dit om naar activiteiten en handelingen die aansluiten op hun behoeften en wensen. Kernbegrippen zijn: luisteren, aandacht voor het individu, begrip, respect,  meevoelen met emoties en het bouwen aan relaties.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van het kind staat centraal. Wij dagen kinderen uit hun behoeften te herkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden op ieder ontwikkelingsniveau een variëteit aan activiteiten. Wij begeleiden kinderen in het maken van keuzes en wijzen ze de weg. Wat wij de kinderen bieden, bieden wij ook onze medewerkers in hun carrière en persoonlijke ontwikkeling. Door het aanbieden van onze opvang ontzorgen wij de ouders in de dagelijks beslommeringen. Daarnaast bieden wij ouders ondersteuning in de opvoeding en organiseren wij cursussen voor ouder en kind. Kernbegrippen zijn: kind centraal, uitdagen, ontzorgen, wijzer worden en het mogelijk maken van groei.

Samen
Samen met de ouders, de lokale onderwijsinstanties, de GGD en vrijetijdsorganisaties vinden we nieuwe en uitdagende activiteiten voor kinderen. Door gebruik te maken van de deskundigheid en de bekwaamheid van andere organisaties, bieden wij een scala aan workshops voor kinderen en ouders. Samen werken doe je door te doen. Kernbegrippen: Brede School, Integraal Kind Centrum.