Visie en Missie

Visie
Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en talenten. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen hierbij. Wij wijzen hen de weg.

Kind centraal
Bij passende dagarrangementen voor 0-13 jarigen staat het kind centraal. Onderwijs, pedagogiek, vrijetijdsbesteding en zorg vormen daarbij geen op zichzelf staande verantwoordelijkheden van verschillende instanties, maar een gecoördineerd geheel vanuit een centrale regie (Brede School, Integraal Kind Centrum). Alleen op die manier is een kind in staat zich te ontwikkelen en te ontspannen in een veilige en uitdagende omgeving. Rust, regelmaat, ruimte en respect vormen hierbij de uitgangspunten.