Pakketten en tarieven Amsterdam 2021

Per 1 januari 2021 bieden wij diverse pakketten en tarieven. Onze KlantWijzer is op werkdagen beschikbaar voor advies over welk pakket het beste past bij uw persoonlijke situatie: bel 035-5826035, mail naar planning@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Pakketten en Tarieven overzicht per locatie

Basis garanties kinderopvang en peuteropvang

Ongeacht het door u gekozen kinderopvang pakket geven wij uw kind en u een aantal basis garanties:

 • Een veilige plek voor uw kind waar zorg en individuele aandacht voorop staan.
 • Professionele en betrokken medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond).
 • Opvang volgens een vast dagritme met leeftijdsgebonden en groepsoverstijgende activiteiten.
 • Ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind volgens de Uk & Puk methode.
 • Frisse moderne groepsruimtes met voldoende buitenspeelruimte.
 • Gegarandeerd plek op onze buitenschoolse opvang.
 • GEEN inschrijfkosten.

Basis garanties BSO

Ongeacht het door jouw gekozen BSO pakket geven wij kinderen en ouders/verzorgers een aantal basis garanties:

 • Een veilige plek voor kinderen waar zorg en individuele aandacht voorop staan.
 • Professionele en betrokken medewerkers (met MBO/HBO/WO achtergrond).
 • Ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen volgens gerenommeerde methodes.
 • Thema BSO’s met veel activiteiten, afgewisseld met momenten van rust waarbij kinderen mogen kiezen.
 • GEEN inschrijfkosten.

Kosten Kinderopvang

De kosten voor kinderopvang die u moet betalen zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het uurtarief, uw (gezamenlijk) inkomen en het deel dat de overheid vergoed. Weergegeven in de visual van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met behulp van onze rekentool worden al deze componenten meegenomen en weet u direct welke kosten voor de opvang van uw kind(eren) van toepassing zijn. De medewerkers van KlantWijzer staan voor u klaar voor persoonlijk advies.

Wat kost kinderopvang

Toeslagen

De peuteropvang met kinderopvangtoeslag en de peuteropvang met gemeentetoeslag (voormalig peuterspeelzaal en voorschool), ontvangen dezelfde opvang met dezelfde basis garanties, enkel de factuurafhandeling verloopt anders.

 • Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen een factuur voor de gehele peuteropvang kosten en ontvangen de kinderopvangtoeslag via de belasting terug.
 • Ouders dit niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen een deel van de kosten terug via de gemeente toeslag (minimaal 10u opvang = 2 dagdelen/maximaal 16u opvang = 3 dagdelen. Meer dagdelen afnemen is mogelijk zonder GT). Ouders ontvangen een factuur voor de peuteropvang waarvan de gemeentetoeslag reeds is afgetrokken. Op de website van de gemeente kunt u berekenen wat u moet betalen. Proefberekening ouderbijdrage voorschool 2021.

KINDEROPVANGTOESLAG

Bij peuteropvang en kinderdagopvang hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit betekent dat u een minimaal arbeidsurencontract nodig heeft om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. De belastingdienst gaat uit van het aantal uren opvang op jaarbasis, inclusief de uren vakantieopvang. Via www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij brengen de totale opvangkosten bij u in rekening. De kinderopvangtoeslag ontvangt u terug via de belastingdienst. Uw netto kosten zijn de gefactureerde kosten minus de ontvangen kinderopvangtoeslag.

GEMEENTE TOESLAG

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor gemeente toeslag. Op basis van uw toetsingsinkomen wordt uw ouderbijdrage bepaald. Hiervoor geldt een minimale afname van 2 dagdelen en maximaal 3 dagdelen. Ouders ontvangen een factuur voor de peuteropvang waarvan de gemeentetoeslag reeds is afgetrokken. Op de website van de gemeente kunt u berekenen wat u moet betalen. Proefberekening ouderbijdrage voorschool 2021.

Voor peuteropvang met indicatie Voorschoolse educatie (VE) geldt een minimale afname van 3 dagdelen. Bij een inkomen lager dan 120% van het minimum krijgt u bij peuteropvang €0,50 p.u. korting op het uurtarief. Bij kinder(dag)opvang ontvangt u 4% vergoeding op de kosten. U kunt deze ‘Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ aanvragen bij de gemeente via WPI. Klik hier en lees meer over Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang Wij brengen deze ouderbijdrage bij u in rekening en wij ontvangen de gemeente toeslag rechtstreeks via de gemeente.