Spelregels gratis dagdeel

Wij bieden klanten met een vast contract bij de dagopvang en klanten die gebruikmaken van het Voordeelpakket in geval van BSO een extra voordeel. Voor iedere vaste contractdag bieden wij een gratis dagdeel flexibele opvang. Deze gratis dagdelen zijn gedurende het hele looptijd van het contract flexibel in te zetten.
Hiermee komen wij tegemoet in de steeds stijgende kosten van de kinderopvang.

De opbouw en wijze waarop de dagdelen zijn in te zetten zijn:

Wij hebben spelregels opgesteld om helderheid te geven over het gebruik van extra dagdelen. De spelregels zijn als volgt:

  • Een dagdeel voor dagopvang is van 07:15 uur tot 13:00 uur of van 12:45 tot 18:30 uur.
  • Een dagdeel voor de BSO is elke naschoolse opvang in de middag ongeacht de dag.
  • Het inzetten van de extra dagdeel gaat in overleg met de pedagogische medewerkers van de groep en is altijd op basis van beschikbaarheid. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
  • Het inzetten van de extra dagdelen mag niet leiden tot extra inzet van medewerkers.
  • De extra dagdelen worden per kind verkregen en kunnen alleen voor het betreffende kind ingezet worden. Er kan niet gespaard worden voor broertjes of zusjes.
  • De extra dagdelen hebben een geldigheidsduur van 1 kalenderjaar. Na 1 januari vervallen alle opgebouwde dagdelen en krijgt u weer nieuwe extra dagdelen op basis van het aantal dagen opvang dat u afneemt.
  • Ouders/verzorgers die later in het jaar instromen krijgen naar rato de dagdelen toebedeeld, zie tabel:
  • Ouders/verzorgers die 5 vaste dagen afnemen krijgen een eenmalige korting ter waarde van 2,5 dagdeel. In geval wij in een regio 3 dagen opvang bieden krijgt u 1,5 dagdeel korting. Dit naar ratio per kwartaal. De korting wordt verrekend met de factuur van december. Zie tabel hierboven.
  • 1 dagdeel is in te zetten tegen 1 naschoolse middag of 1 extra ochtend of middag opvang. 2 dagdelen zijn in te zetten tegen een hele dag vakantie opvang. De dagdelen zijn ook in te zetten tijdens studiedagen van school. Per studiedag zijn 2 dagdelen in te zetten. U heeft het exacte aantal dagdelen nodig voor het inzetten op de studiedag of hele dag. Indien u een dagdeel te kort komt kunt u deze op een ander moment inzetten.