Stageplekken

Wij zijn een erkend leerbedrijf en vinden het belangrijk dat studenten van gekwalificeerde opleidingen, kennismaken met de praktijk. Daarom bieden wij stagiaires de mogelijkheid om ervaring op te doen binnen onze kinderopvangorganisatie. 

Vul onderstaande gegevens in en mail deze samen met je CV naar onze praktijkbegeleider Solange van Dongen, mail: robinson@eigen-en-wijzer.nl

Contactgegevens:
-naam:
-adres:
-telefoonnr.:
-email:
-geboortedatum:

Opleiding:
-naam van de school:
-soort opleidingen niveau:
-leerjaar:
-hoeveelheid stage uren:
-Stage dagen:
-stageperiode:

Locatie:
-op welke locatie wil je stage lopen?
-voorkeur groep
0 baby/dreumesgroep
0 peutergroep
0 verticale groep
0 Peuterspeelzaal
0 Buitenschoolse opvang

Motivatie, waarom ben je geïnteresseerd in Eigen en Wijzer?

Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
0 via school
0 via website
0 anders nl;

Stichting Eigen&Wijzer
t.a.v. Solange van Dongen
robinson@eigen-en-wijzer.nl
Lindelaan 106
1231 CN Loosdrecht
Telefoonnummer: 035-5826035

Opleidingsniveau

Wij hanteren de opleidingseisen zoals vermeld in het meest recente functieboek cao Kinderopvang

Pedagogisch medewerker

MBO

 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW3/ SPW4)
 • Pedagogisch Werker 3 (Kinderopvang)
 • Pedagogisch Werker 4 (Kinderopvang)
 • Onderwijsassistent 4
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW4)

HBO

 • Leraar basisonderwijs (Pabo)
 • Pedagogiek (bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV)
indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

 

Pedagogisch medewerker: uitsluitend op een BSO

Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (bso/nso) kwalificeren naast de bovenstaande ook de volgende diploma’s:

MBO

 • Sport- en bewegingsleider 3
 • Sport + Bewegen 3
 • Sport en bewegingscoördinator 4
 • Sport + Bewegen 4

HBO

 • Leraar lichamelijke opvoeding (ALO)
 • Sport en Bewegen
 • Kunstzinnig vormende opleidingen
indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.
 
Overige opleidingen pedagogisch medewerker

Daarnaast wordt hieronder een aantal diploma’s vermeld waarvan door partijen bij de cao Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker:

 • diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • diploma mbo-AB (kwalificatieniveau 4), en -SD (kwalificatieniveau 3 en 4), conform de WEB
 • diploma mbo-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT
 • diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP
 • diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 2- of 3-jarig)
 • diploma Leidster kindercentra van de OVDB
 • diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB
 • diploma mbo-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3)
 • diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven)
 • diploma pedagogische academie
 • diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • akte Kleuterleidster B
 • diploma lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/Huishoudkunde, Verzorging/Gezondheidskunde
 • diploma Verpleegkunde A, -B, -Z
 • diploma Kinderverzorging en Opvoeding
 • diploma hbo: richtingen CMV, MWD
 • diploma hbo-IW, -CW, -MW, -J, -V
 • diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)
 • diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • diploma hbo Creatieve therapie
 • diploma docent Dans
 • diploma docent Drama
 • diploma EMGZ (extramurale gezondheidszorg

Wanneer je twijfelt of je gekwalificeerd bent om in de kinderopvang te werken, neem dan contact met ons op.