Lente spelletjes

In de lente gaat alles groeien en bloeien. Print eventueel de bijgevoegde plaatjes (volgende pagina’s) met de dieren en hun ontwikkeling uit. Bekijk de plaatjes samen met uw kind(eren), knip ze daarna uit. De plaatjes zijn leuk voor allerlei soorten spelletjes. Pas het aan naar het niveau van uw kind.

  • Misschien kan uw kind de plaatjes al zelf in goede volgorde leggen, en anders kunt u het samen doen. Benoem steeds wat u doet en wat u ziet.
  • Misschien kan uw kind al de namen van de dieren benoemen en de dieren sorteren. Koe bij kalf, varken bij big etc.
  • Bespreek samen hoe de dieren eruit zien. Hebben ze haren, veren, staartje…
  • Doe samen met uw kind het dier na. Hoe loopt het dier, welk geluid maakt het?
  • Print de plaatjes nog een keer uit en speel er memory mee. Maak het steeds een beetje moeilijker. Denk aan memory spelen met alle kaartjes door elkaar heen, waarbij uw kind zoekt naar moeder en het jong.

Ontwikkelingsaspecten
Cognitieve ontwikkeling