Ziek en Gezond 1+

Wat heeft u nodig:

  • Pleisters/thermometer/etc.
  • Print de volgende pagina
  • Echte beer of knuffel

Uitleg
In deze periode ontkomt u er niet aan dat uw kind meekrijgt dat er mensen ziek worden en dat we thuis moeten blijven vanwege het coronavirus. Het Thema Ziek en Gezond van het Piramide programma biedt handvatten om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De ouderfolder kunt u bij ons opvragen indien u deze niet meer heeft.
Bespreek het onderwerp op het niveau van uw kind zonder uw kind angstig te maken. Het online hulpmateriaal kan u hierbij helpen.

Bij dit thema knutselen wij met de kinderen op de groep. Print bijvoorbeeld een beer of pillenpotje en laat uw kind pleisters plakken. Maak het tastbaar voor uw kind met een echte beer: Oh nee ook de beer heeft een zere knie/snotneus/koorts, wij gaan hem beter maken!

Goed handenwassen is in deze periode extra belangrijk. Dit filmpje laat zien waarom: https://www.eigen-en-wijzer.nl/dreumes-peuter-activiteit-het-nu-van-handen-wassen/

Online hulpmateriaal
Nederlands Jeugdinstituut: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-kinderen-over-het-coronavirus
Verhaal van Flip en corona: https://www.flipengrotevriend.nl/
Verhaal van Noor en corona: https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-29-NoorenhetCoronavirus-def.pdf
Nijntje vertelt over corona: https://www.eigen-en-wijzer.nl/dreumes-peuter-activiteit-nijntje-vertelt-over-corona/

Wij zijn er voor al uw vragen dus neem gerust contact met ons op!

Ontwikkelingsaspecten
Cognitieve ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling

Begrippen:
Dokter | Arm | Mond | Oor | Ziek | Hoesten | Au | Vallen | Huilen | Kus | Pleister