logo

Stichting Eigen&Wijzer is in 2016 een samenwerking gestart met de Sint Michaëlschool in Harlingen.

Samen bieden we de kinderen van Integraal Kind Centrum(IKC) Sint Michaël de uitdaging om te leren, te ervaren en te oefenen om als persoon steeds meer onderdeel uit te maken van de maatschappij.

Wij bieden:

  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Dagopvang (KDV. Er wordt gewerkt met 2 horizontale groepen: 0-2 jaar en 2-4 jaar)

Het IKC aan de Hofstraat is ontwikkelt tot een prachtige plek voor de jongste kinderen (0 – 6 jaar), waar we ook voorschoolse opvang verzorgen.

De oudere kinderen (7-12 jaar) worden opgevangen op de locatie aan de Schritsen.

Bij onze BSO locaties kunnen de kinderen n een huiselijk sfeer ontspannen, met elkaar te spelen en deel nemen aan een uitgebreid activiteitenaanbod.

We bieden daarnaast naschoolse activiteitenaanbod voor alle kinderen van het IKC, dus ook voor de kinderen die geen gebruik maken van de BSO.

Aanmelden:
Wanneer u kiest voor het KDV of de BSO binnen het IKC Sint Michaël dan:

  1. Zegt u uw contract bij Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) op. SKF hanteert een opzegtermijn van een maand.
  2. Meldt u uw kind(eren) aan bij Eigen&Wijzer via: eigen-en-wijzer.nl/inschrijven.
  3. Neemt onze medewerker KlantWijzer contact met u op om uw wensen te bespreken.
  4. Ontvangt u vervolgens een passende overeenkomst met een kostenoverzicht. Bekijk alvast onze tarieven.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u ons bellen of mailen.

Wij verheugen ons erop uw kind en u binnenkort te ontmoeten in Harlingen!

Veelgestelde vragen

Wij hebben alvast een aantal vragen voor u op een rijtje gezet.

Alle medewerkers kunnen meedoen aan de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij voorrang op externe sollicitanten. Wij zijn blij dat Annelies, Anna en Maritta ervoor gekozen hebben om binnen het IKC St. Michaël te blijven werken op het kinderdagverblijf. Jessica blijft als vaste kracht een vertrouwd gezicht bij de BSO.

Het verkrijgen van inzicht in de huidige tarieven was moeilijk. Na de inloopbijeenkomsten voor de ouders is er veel duidelijk geworden. We hanteren zoveel als mogelijk de bestaande tarieven en pakketten en geven waar nodig korting op de nieuwe tarieven. We gebruiken de periode tot het einde van het jaar om de pakketten en de tarieven beter op elkaar af te stemmen. De tarieven vindt u bij pakketten&kosten elders op de website. Wilt u weten wat uw kosten zijn en welke maatoplossing voor het beste of het goedkoopste is. Neem dan contact op met de afdeling KlantWijzer. Zij zijn bereikbaar op 035 5826035 of via info@eigen-en-wijzer.nl.

Flexibele opvang kent vele vormen. Weet u van te voren niet wanneer u opvang nodig heeft of heeft u zeer wisselend opvang nodig dan ik het Flexpakket iets voor u. U maakt dan gebruik van opvang per dag en niet per uur.

Graag denken wij met u mee als u op wisselende dagen werkt maar wel structureel 1 of meerdere dagen per week opvang nodig heeft. Op basis van een vooraf bekend werkrooster kunnen wij de dagen flexibel inpassen en u een betaalbare vorm van opvang bieden.

De activiteiten binnen het BSO programma zijn inbegrepen in de BSO tarieven. Wij bieden kinderen de keuze uit diverse activiteiten en workshops. Meedoen mag maar hoeft niet. Natuurlijk willen we iedereen stimuleren om mee te doen. Lekker chillen op de bank of een boek lezen mag natuurlijk ook. Daarnaast gaan we ook een naschools activiteitenprogramma aanbieden. Hieraan kunnen alle leerlingen van de school deelnemen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, afhankelijk van de aangeboden activiteiten en workshops.

Kies een einddatum voor uw contact met SKF. Ze uw contract met SKF op met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Meld uw kinderen aan bij Eigen&Wijzer via de button inschrijven aan de rechterzijde van de pagina.

Na inschrijving neemt één van onze medewerkers contact met u op om uw wensen rondom de opvang met u te bespreken. Na akkoord ontvangt u een contract dat u voor akkoord getekend dient te retourneren.