Welkom bij Eigen&Wijzer Sneek

Integraal Kind Centrum Bonifatius in Sneek

logo ikc bonifatius sneekIKC Bonifatius is een Integraal Kind centrum waar kinderen van 0 – 13 jaar welkom zijn voor opvang en onderwijs. Eén plek waar leerkrachten, pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer en externe partijen doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal te maken. Zo creëren we een sluitend zorgsysteem en wordt de doorgaande ontwikkel-lijn in opvoeding en leren gewaarborgd.

Bij het IKC Bonifatius vinden we talentontwikkeling van alle kinderen belangrijk. Vanuit onze visie ‘Samen Eigen Wijs’ zorgen we voor elkaar en onze omgeving, hebben we oog voor persoonlijke ontwikkeling en willen we kinderen een basis meegeven voor het leven. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kunnen kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen. Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid zichzelf te ontplooien, te specialiseren en ambities om te zetten in resultaten.

Kinderopvang 0 – 4 jaar

Van maandag tot en met vrijdag bieden we tussen 07.30 uur en 18.30 uur dagopvang aan voor kinderen van 0 – 4 jaar. Ouders met peuters van 2 – 4 jaar kunnen tijdens de schooltijden ook kiezen voor peuteropvang.

De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat zij al bekend zijn met de school en haar gebruiken. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang

Bij de BSO bieden we kinderen van 4-13 jaar de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te ontspannen, met elkaar te spelen en indien gewenst deel te nemen aan een uitgebreid aanbod aan activiteiten. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. We beschikken over een groep 4 – 6 jaar, een groep 7 – 9 jaar en een groep 10 – 13 jaar. Kinderen krijgen op vaste momenten eten en te drinken. Er is ruimte voor ontspanning en door hen mee te laten denken over het activiteiten aanbod stimuleren we ieder kind om deel te nemen en eigen talenten te ontwikkelen.

In de vakanties maken we het extra gezellig en hebben we een uitdagend leuk VakantieZotheid programma.

Wilt u direct contact opnemen met de BSO groep, bel dan: 06 21330456.

Activiteitenaanbod voor alle kinderen binnen het IKC

Gaat uw kind niet naar onze BSO, dan kan uw kind alsnog deelnemen aan het uitdagende activiteitenaanbod!

Voorschoolse opvang

Op dinsdag en donderdag is het mogelijk om gebruik te maken van voorschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer staan dan om 7:30 uur voor uw kind(eren) klaar om hen op te vangen en te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

Aanmelden

Onze KlantWijzer zit voor u klaar voor advies op maat of voor het beantwoorden van vragen; 035 5826035 of planning@eigen-en-wijzer.nl

  1. Meldt u uw kind(eren) aan bij Eigen&Wijzer via: eigen-en-wijzer.nl/inschrijven.
  2. Onze KlantWijzer neemt contact met u op om uw wensen te bespreken.
  3. U ontvangt u een passende overeenkomst met een kostenoverzicht. Bekijk alvast onze tarieven.

Wij verheugen ons erop uw kind(eren) en u te ontmoeten in Sneek!