Veelgestelde vragen Coronacrisis en Gastouderopvang

De informatie van de overheid verandert regelmatig. Wij verzoeken wij u vriendelijk regelmatig de informatie op onze site te checken en de overheidswebsites bij te houden.

Informatieve websites

Veelgestelde vragen

Moeten gastouders 1,5 meter afstand houden van kinderen en ouders?

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen gastouders en ouders moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig en waar mogelijk de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. De gastouder organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In het protocol dat u heeft ontvangen van uw gastouder of nanny staat specifieke informatie voor uw gastouderopvang.

Samengevat:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • We dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
 • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag gaan deze direct naar huis

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Wanneer mogen kinderen niet naar de gastouder?

We passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 • Kinderen met één van de volgende luchtwegklachten blijven thuis
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus melden wij dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kunnen wij ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de gastouder?

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Bij twijfel/vermoeden van de pedagogisch medewerker tijdens de opvang zal u worden gebeld.

Wanneer mag een gastouder geen kinderen opvangen?

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst[1]), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar
 • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Wij gaan hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 • Gastouders die zwanger zijn vangen vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) geen kinderen meer op.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Hoe verlopen de breng- en haalmomenten?

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

 • Spreiding in haal- en brengmomenten
 • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
 • Kinderen bij de deur laten ophalen
 • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Ik werk in een cruciaal beroep. Is het mogelijk noodopvang te krijgen na 8 juni?

Tot 8 juni loopt de noodopvang door conform de huidige regels. Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken, de andere cruciale beroepen komen te vervallen.

Mochten ouders na 8 juni toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit aanvragen waarbij de extra kosten in rekening worden gebracht.

Compensatie eigen bijdrage

Deze informatie is verwerkt op de pagina Compensatie eigen bijdrage Kinderopvang