Handreiking verkoudheidsklachten bij kinderen 0-12 jaar

Oorsprong 8 juni 2020 – Gewijzigd op 31 augustus 2020

Ouders stellen ons de vraag of hun kind met verkoudheidsklachten naar de opvang mag. De GGD heeft voor kinderopvang en onderwijs duidelijk weergegeven hoe ouders moeten handelen bij verkoudheid en of koorts (bij hun kind of bij een familielid). Wij delen deze “Handreiking verkoudheidsklachten bij kinderen 0 – 12 jaar” graag met u.

200817 Handreiking Neusverkouden Kinderen

De handreiking verkoudheidsklachten bij kinderen is bedoeld om ouders, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders goed te kunnen adviseren. De achtergrondinformatie is afkomstig uit

De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. De meeste verspreiding vindt plaats tussen volwassenen onderling of van volwassenen naar kinderen. Verspreiding tussen kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen is zeldzaam.
  • Kinderen worden over het algemeen niet of slechts mild ziek. Veelal is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Er zijn maar weinig kinderen bij wie de klachten zo ernstig zijn dat opname in een ziekenhuis nodig is.
  • Er zijn nog weinig gegevens over kinderen met chronische long- of luchtwegklachten, met een hartaandoening, met een afweerstoornis of met een ziekte waar afweer onderdrukkende medicijnen voor worden gebruikt. Uit (inter)nationale ervaringen en publicaties in de afgelopen twee maanden is echter niet gebleken dat kinderen met onderliggende ziektes vaker (of een ernstiger beloop van) het coronavirus hebben. Gezien de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen lijken de zorgen vergelijkbaar als bij andere verkoudheidsklachten. Een virusinfectie geeft bij deze kinderen een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, maar met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen.
  • Of kinderen in aanmerking komen voor een coronatest wordt per casus bekeken. Over het algemeen is de GGD terughoudend in het testen van 0 tot 12-jarigen. Het advies is om bij verkoudheidsklachten die langer dan een week aanhouden contact op te nemen met een arts. Dat kan de huisarts zijn, de behandelend specialist, de jeugdarts van het consultatiebureau of de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Als de arts het nodig acht, kan een kind op corona worden getest. Daarnaast kunnen kinderen worden getest in het kader van bron- en contactonderzoek. Dus als iemand in de directe omgeving van het kind corona heeft. Ook als er binnen een groep kinderen op een school of kinderopvang meerdere kinderen ziek zijn, kan de GGD hier testbeleid op maken.