Vlog: Bewegen

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Niet alleen voor de spieren en conditie, maar ook voor het prikkelen van de hersenen, sociale en  zintuigelijke ontwikkeling en persoonlijke groei.

De motorische groei is de basis van de ontwikkeling. Al in de baarmoeder leert de baby zijn omgeving kennen door te bewegen.

Als baby’s en kinderen zich veilig voelen gaan ze op ontdekking en ontwikkelen zij zich. In de eerste maanden laat ieder kind een soortgelijke ontwikkeling zien. Deze is eerst horizontaal gericht, zoals het stabiliseren van het hoofd en leren omrollen. Later volgt verticaal zoals leren zitten, kruipen en andere bewegingen op weg naar staan.

Als kinderen gaan lopen gaat er een wereld voor ze open. Gemiddeld gaan meisjes met 14 maanden lopen en jongens bij 16 maanden. Peuters gaan vanaf dat moment ontdekken wat ze kunnen en zichzelf uitdagen. Wat kan ik en wat kan ik niet en krijgen steeds meer zelfvertrouwen. Met vallen en opstaan worden ze groot.

Stimuleren

Pedagogisch medewerkers spelen samen met u als ouder een essentiële rol wat betreft bewegen.

In de babyfase stimuleren we bewegen door het kindje de ruimte te geven op een speelkleed in de box of op de grond.

Bij peuters stimuleren we bewegen door middel van speelmaterialen, buitenspelen, dansen en ze de mogelijkheid te geven om risico’s te nemen en hun grenzen te leggen.

Geef het goede voorbeeld

Voorbeeld gedrag is heel belangrijk bij kinderen. Laat zien dat bewegen leuk is en geniet van buiten zijn. Ga er samen met je kind op uit.

Er liggen in de huidige maatschappij een aantal gevaren op de loer. Ongezond eten en te weinig bewegen door iPad’s en spelcomputers zorgen voor een toename in het aantal kinderen met overgewicht.

Zorg ervoor als ouder dat je daar een goede balans in vindt. Maak bewegen leuk. Afhankelijk van waar je woont moet de ene ouder wat creatiever denken dan de andere ouder. Denk vooral makkelijk. Is er geen speeltuin of schoolplein in de buurt, da dan naar het bos of het park.

Zelfs een grasveld is voldoende wanneer je bijvoorbeeld een bal meeneemt. Ook zijn er vele organisaties die peuterdans, tuimel judo of bijvoorbeeld ouder-en-kind zwemmen aanbieden.

Tips

  • Leg je baby niet langer dan een half uur per dag in de maxi cosi of in een Op een kleed heeft je baby meer bewegingsvrijheid en kan het meer ontdekken. Op de buik worden de spieren in nek en het lijfje sterker.

  • Ga elke dag minimaal een half uur met je kind naar buiten om te wandelen of te spelen.

  • Denk klein, buiten bellen blazen is al leuk en je kind rent achter de bellen aan.

  • Laat je kind risico’s nemen en grenzen verleggen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

Kinderen bewegen graag en vinden het leuk. Als wij dit stimuleren, zullen zij later ook met plezier bewegen. Bij het kinderdagverblijf geven we graag nog meer tips, stel gerust je vragen aan de leidster of neem contact op via info@eigenenwijzer.nl.

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!