Vlog: Communiceren met baby’s

Baby’s hebben een aangeboren vaardigheid om in contact te komen met anderen. Zij kunnen nog niet praten, maar als je goed kijkt, vertellen ze je een heleboel met hun lichaamstaal.

Jonge baby’s communiceren al heel veel. Dat doen zij met hun ogen, mimiek en bewegen. Ook met stemgeluidjes zoals kraaien en brabbelen proberen ze dingen duidelijk te maken. Wanneer ze zes weken oud zijn kunnen ze al hun eerste lachje laten zien.

Baby’s bewegen met hun hele lichaam om een boodschap te vertellen. Hierbij is de motorische ontwikkeling belangrijk. Het vrijuit kunnen bewegen zorgt voor het kunnen uiten van gevoelens door het lichaam.

Door onze reacties op hun non-verbale communicatie leren zij de wereld om hen heen begrijpen. Uiteindelijk leren zij praten door te luisteren naar anderen. Belangrijk is om constant te benoemen wat je doet en ziet. Dit is ook een belangrijk onderdeel bij ons op de babygroep.

Alles benoemen ondersteunt het kind om te leren luisteren en is daarnaast heel erg goed voor de taalontwikkeling. Ook geeft dit een gevoel van veiligheid. Het kind weet wat er gaat gebeuren en wat er van hem wordt verwacht.

Het kind leert het verband te zien tussen het woord en de handeling of het voorwerp. Gebruik eenvoudige, korte zinnen. Denk bijvoorbeeld aan het gezichtje wassen na het eten. Als je uit het niets het gezichtje gaat schoonmaken, heeft de baby zich hier niet op voor kunnen bereiden en kan het erg schrikken en dit als onprettig ervaren. Terwijl, als je dit aankondigt en even wacht, zodat de prikkel binnen komt, zal een baby niet schrikken.

Ook tijdens het spelen kun je dingen benoemen. Kijkt je baby naar zijn knuffelbeer, dan zeg je bijvoorbeeld ‘ja daar ligt je beer’. Je zal merken dat je automatisch hoger gaat praten. Dit is niet erg, kinderen kunnen deze tonen beter verstaan.

Vereisten van communicatie

blog communiceren met baby'sOm te communiceren heeft een baby een basis van liefde, tijd en onverdeelde aandacht nodig van ouders of verzorgers. Het is belangrijk om tijd te nemen om je baby te observeren en elkaar goed te leren kennen. Dit valt niet altijd mee in een drukke maatschappij. We reageren soms maar half op een kind, zijn te gehaast en zien daardoor niet altijd alle signalen.

Een baby voelt feilloos aan hoe wij als opvoeder ons voelen. Een onrustig gevoel kunnen ze als onveilig ervaren. Ze gaan dan huilen, zich vastklampen of bijvoorbeeld slecht slapen.

Baby’s hebben 15 tot 20 seconde nodig om te kunnen reageren op een prikkel van ons. Door ze die tijd te geven kunnen ze reageren. Je leert baby’s zo luisteren. Het kind krijgt ook het gevoel belangrijk te zijn en weet zo dat hij er mag zijn, dit zorgt voor een veilig gevoel.

Ook huilen is een vorm van communicatie. Laat deze emotie toe en reageer hierop. Niet door gelijk een speen te geven of te sussen, want dan lijkt het of het kind niet mag communiceren. Uw baby wil u iets vertellen. Observeer wat uw kindje nodig heeft. Zo leer je steeds beter je kindje begrijpen.

Tips

  • Onverdeelde aandacht en tijd is het meest kostbare wat een kind kan krijgen van ons. Leg af en toe alles weg en kijk en observeer je baby. zo leer je je baby echt goed kennen.
  • Aanraking is voor een baby contact en een vorm van communicatie. Belangrijk is om aanraking met aandacht te doen. Kijk naar uw baby en ervaar wat het prettig vindt. Denk aan knuffelen, babymassage en verzorgen
  • Gebruik je mimiek en je lichaamstaal zoals je je voelt. Dit zorgt voor veiligheid.

  • Het zingen van liedjes of het lezen van boekjes op een rustig tempo zorgt voor het bevorderen van de taalontwikkeling.

  • Oefen samen wat handgebaren. dit zorgt ervoor dat baby’s beter worden begrepen, doordat ze sneller duidelijk kunnen maken wat ze willen.
  • Kinderen laten met hun lichaam zien wat ze bedoelen. Leg je baby wat vaker op een speelkleed voor de bewegingsvrijheid wat goed is voor de ontwikkeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de pedagogisch medewerker op de groep of stuur een e-mail naar info@eigenenwijzer.nl. Wij helpen u graag!

Maakt u reeds van onze opvang gebruik en stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!